Lokalpolitik

Brud på den decentrale struktur

REGIONPLAN:Amtets (embedsmænds) forslag til ny regionplan er et klart brud på den decentrale struktur, som ellers har været amtspolitikernes rettesnor. Fjerritslev nedprioriteres i det nye forslag (sammen med Nibe) fra den nuværende betegnelse som egnscenter til oplandsby. Dette er ganske enkelt uforståeligt og helt uacceptabelt og vil i fremtiden medføre, at der fra regional side ikke vil blive "investeret" i Fjerritslev-området. Når et sådant forslag ikke kan godtages, hænger det selvfølgelig sammen med Fjerritslevs placering som midtpunkt mellem Thisted og Aalborg, og at Fjerritslev-området er en vigtig erhvervs-, handels- og turistfaktor i den vestlige del af amtet. Det må være forbigået planlæggernes opmærksomhed, at der er en kontinuerlig og stabil vækst i Fjerritslev, som kun kan berettige til en forsat betegnelse som egnsby. Det kan ikke være hensigten med en overordnet plan, at forskellige områder i de nye kommuner ikke selvstændigt kan få lov til at vise deres styrker og at udvikle sig. Det må vel også være de nye kommuners selvstændige ret at placere de fremtidige administrative enheder der, hvor de kan placeres mest hensigtsmæssigt. Det kan kun betyde, at kraftcentrene i den nye kommune skal have gode udviklingsmuligheder. Overordnet plan siger alle ja til, men en plan, der sikrer lige vilkår! Det er amtspolitikernes ansvar at leve op til dette. Yderligere er det bemærkelsesværdigt, at planlægger Lars Berg Møller (Nordjyske d. 4.1. 2004) tillader sig at så tvivl om berettigelsen af Fjerritslev Gymnasium og udtaler, at FG vil bestå, "indtil grundlaget eventuelt ikke er der mere og der politisk besluttes noget andet". Lars Berg Møller må have sovet i timen. Amtsrådet har besluttet, at Fjerritslev Gymnasium skal bestå i mindst tre år og i den tid vise sin levedygtighed. Elevtilgangen 2004 og interessen for gymnasiet viser, at dette vil lykkes. Der skal ikke herske tvivl om, at der fra politisk side vil blive protesteret og argumenteret mod forslaget til ny regionplan. Socialdemokratiet i Fjerritslev lover ikke at holde sig tilbage i denne protest.

Forsiden