Brud på havspildevandsledning

Dykker-undersøgelse viser meterlang flænge - Flere badevandsprøver

SÆBY:Sæby Kommunes tekniske forvaltning reagerede hurtigt, da en fritidsfisker i tirsdags blev opmærksom på udtrængen af spildevand fra en havledning 150-200 meter ude i havet lidt syd for Sæby Havn. Spildevandet udledes fra Sæby Renseanlæg. Der blev straks foretaget en besigtigelse og kun konstateret det ene tilsyneladende relativt beskedne brud. I går gennemførte Jydsk Dykkerfirma fra Holstebro en dykker-undersøgelse på skadestedet. Der blev her påvist en ca. en meter lang revne på siden af røret - imellem to betonankre med to meter afstand. Revnen har et mystisk forløb - nemlig med både en langsgående og tværgående runding.Revnen var så åben, at en dykker næsten kunne få fingrene ind. Skadestedets dybde er et par meter. Kommuneingeniør Karsten Thorn oplyser, at der er taget taget de fornødne skridt til gennemførelse af en hurtig reparation. Han venter, at udgiften vil beløbe sig til op imod 200.000 kr. I forbindelse med reparationen skal bl.a. medvirke et skib med kran for at kunne håndtere de tunge betonankre. Reparationen gennemføres enten i næste uge eller ugen efter. Kommuneingeniør Karsten Thorn oplyser videre, at der er taget initiativ til supplerende badevandsanalyser syd og nord for de nærmeste målestationer. Der er ikke taget skridt til indførelse af bade-forbud.