EMNER

Brud på tavshedspligt meget alvorligt

Foranlediget af debatten om "Hals-betændelsen" vil jeg gerne fortælle, hvorledes man tackler problemer i Hals Kommune.

Undertegnede klagede til Hals Kommune 26. august 2004 over brud på tavshedspligten. Jeg vedlagde brev, hvori modtageren af "bruddet" skrev til mig, at det var en oplysning, han havde fået i fortrolighed. Jeg forlangte af kommunen at få at vide, hvem som havde brudt denne tavshedspligt, hvad der var talt om, og om vedkommende som brød, talte om min sag til andre. I artikel i NORDJYSKE 6.9. står lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing refereret for at sige, at er der mistanke om brud på tavshedspligten, da bør kommune politianmelde, i stedet for, selv at lege politimand. Jeg har fået svar på klagen. Stabschefen skriver, at hun har undersøgt sagen, og hun kan ikke identificere kilden. Derfor har hun kontaktet ham, som modtog "bruddet" på tavshedspligten. Han fortæller noget underligt sludder med, at intet, han har sagt, kan få nogen til at konkludere, at oplysningen kommer fra nogen i Hals Kommune. For mig at se er et brud på en tavshedspligt meget alvorlig, jeg forstår ikke, at skulle stabschefen have evner ud i at undersøge, hvorfor arbejder hun så ikke på Aalborg politigård? Når der er brud på tavshedspligten, fatter jeg ikke en bønne af, at kommunen mener det er nok, at en stabschef laver den undersøgelse, som hun finder rimelig. Når der sker noget så alvorligt, bør man vel tage klage lige så alvorligt? Dog ikke i Hals kommune. Dette er slet ikke noget særsyn af kommunens handlemåde, i min sag. Dog lader jeg ikke sagen hvile her. Den fortsætter. Men sådan tackles sager af Hals Kommune.