- Brug af civile agenter er helt hen i vejret

Forsvarsadvokat stærkt kritisk over for Venstres forslag, som politiinspektør omvendt er generelt positiv overfor

AALBORG:- Helt hen i vejret. Sådan betegner den fremtrædende forsvarsadvokat Bent Holmberg, Aalborg, Venstres forslag om at tillade brug af civile agenter i kampen mod rockerkriminalitet og bandekriminalitet generelt. Også politiinspektør Jørgen Hoxer, Aalborg Politi, er lidt tvivlende over for, hvor nyttige civile agenter vil være i det daglige politiarbejde. Advokat Bent Holmberg, der er tidligere formand for Politiklagenævnet i Nordjylland, mener, at brug af civile agenter bryder så radikalt med grundlæggende retsprincipper herhjemme, at det ikke bør tillades. - "Civile agenter" lyder så tilforladeligt, men begrebet dækker reelt over at give politiet tilladelse til at samarbejde med personer, som selv er "kriminelle" i en eller anden forstand. Det er kun den slags personer, der kan have afgørende kendskab til miljøet, og som det kan være nyttigt at samarbejde med. I Danmark er det bare et grundlæggende princip, at politiet ikke samarbejder med kriminelle, siger Bent Holmberg og tilføjer, at det efter hans mening er et godt princip. Bent Holmberg mener i øvrigt, at forslaget helt på linie med det jævnligt tilbagevendende spørgsmål om brug af anonyme vidner, er en gammel traver, som trækkes af stalden endnu engang i håb om, at forslaget måske denne gang kan vinde gehør. - Det er lidt det der med, at hvis man foreslår noget tit nok, vil det måske blive til noget før eller siden, siger Bent Holmberg. Planløs skærpelse I udgangspunktet har Bent Holmberg også svært ved at se det fornuftige i at skrue op for strafferammen for afpresning, herunder dummebøder, sådan som Venstres politiske ordfører Jens Rohde foreslår. - Vores justitsminister har ikke bestilt andet end at hæve strafferammer. Det har kun givet overfyldte fængsler, fordi der ikke afsættes flere penge til at holde flere indespærret. Desuden er der fortsat intet belæg for at konkludere, at højere straffe har en afgørende positiv virkning på kriminaliteten, siger Bent Holmberg. Han mener, at der er langt mere idé i at satse på Venstres forslag om at give myndighederne bedre muligheder for at udveksle oplysninger om personer, når der er mistanke om bandekriminalitet, socialbedrageri og lignende. - Det er der ikke nogen, der kan have noget imod, og jeg synes, at det kunne være interessant at se, hvor langt man kan nå i forhold til at bekæmpe bandekriminalitet ad den vej, før man kører frem med de sædvanlige ting som strengere straffe, siger Bent Holmberg. Mafia-metoder Ikke blot i forhold til den hjemlige bandekriminalitet, men også ved udsigten til at få hårdere mafiastyret, organiseret kriminalitet ind over landegrænserne udefra er Aalborgs politiinspektør Jørgen Hoxer overvejende positiv over for Venstres udspil til opstramninger i forhold til bandekriminalitet, herunder rockere. - Jeg synes, at det er det rigtige tidspunkt at tage reglerne op til overvejelse, så politiet og andre myndigheder er bedst muligt klædt på, når og hvis vi herhjemme kommer til at opleve mere organiseret bandekriminalitet, som man ser den nogle steder i udlandet, hvor metoderne alt andet lige er mere rå og kyniske, siger politiinspektør Jørgen Hoxer. Han er sikker på, at Aalborg Politi lokalt vil kunne opnå bedre resultater i forhold til at bekæmpe bandekriminalitet, hvis nogle af de tanker, som Venstres politiske ordfører Jens Rohde har lagt frem, bliver realiseret. Bandekriminalitet, som vi kender den herhjemme, fungerer i udstrakt grad i kraft af afpresning, dummebøder, pression og hele den frygt, som omgiver de organiserede kriminelle. Derfor mener Jørgen Hoxer, at det er et godt sted at sætte tommelskruerne på over for de kriminelle, fordi det kan være med til at nedbryde bandernes magt. Bedre værktøjer Udover at fordoble strafferammen fra halvandet til tre års fængsel for afpresning foreslår Venstre at give politiet bedre muligheder for at foretage rum- og telefonaflytning i sager om afpresning. Jørgen Hoxer mener, at det er fint, hvis politiet får bedre arbejdsbetingelser på den front, fordi erfaringen viser, at ofrene typisk er så skræmte, at det sjældent er dem, politiet får hjælp fra. Jørgen Hoxer ser meget positivt på forslaget om, at myndighederne skal have bedre muligheder for at udveksle personoplysninger. - Når vi overvåger det kriminelle miljø, støder vi ofte på oplysninger, som vi ikke umiddelbart selv kan bruge, men som uden tvivl er interessante for kommune, skattevæsen eller andre myndigheder. I forvaltningsloven har vi allerede visse muligheder for at udveksle oplysninger, men det vil styrke bekæmpelsen af den organiserede kriminalitet betydeligt, hvis udvekslingen af oplysninger mellem myndighederne blev sat i system over hele landet, siger Jørgen Hoxer. Han er til gengæld lidt tvivlende over for, hvor anvendeligt Venstres forslag om at bruge civile agenter vil være i praksis. - I det daglige mener jeg sådan set, at vi er udmærket kørende med hensyn til at indhente oplysninger fra miljøet. Omvendt må vi erkende, at i takt med, at miljøet bliver mere råt, bliver det nok også vanskeligere for politiet at finde personer, der kan og vil hjælpe med oplysninger. I praksis tror jeg dog, at brug af civile agenter mere kan være et led i langvarig, overordnet efterforskning i miljøet, siger Jørgen Hoxer.

Forsiden