EMNER

Brug af tidsubestemt forvaring i Danmark

Forvaringsdomme i Danmark er forholdsvist sjældne. Kriminalforsorgen oplyser, at 34 personer i Danmark lige nu afsoner en forvaringsdom på ubestemt tid. Antal forbrydere der blev idømt forvaring de seneste ti år: 1998: 7, 1999: 3, 2000: 3, 2001: 4, 2002: 4, 2003: 1, 2004: 5, 2005: 4, 2006: 0, 2007: 3, I alt: 34 Antal forvaringsdømte der er blevet prøveløsladt de seneste ti år: 1998: 7, 1999: 2, 2000: 1, 2001: 2, 2002: 4, 2003: 3, 2004: 1, 2005: 0, 2006: 2, 2007: 1, I alt: 23 Antal forvaringsdømte der er blevet genindsat i fængsel efter at have været prøveløsladt fra forvaring de seneste ti år: 1998: 2, 1999: 0, 2000: 3, 2001: 2, 2002: 2, 2003: 2, 2004: 0, 2005: 0, 2006: 0, 2007: 1, I alt: 12 Kilde: Kriminalforsorgen