Skolelukninger

Brug borgernes penge fornuftigt

SKOLESTRUKTUR:Formålet med at sende forslaget til ny skolestruktur i høring er som nævnt i disse spalter af stort set samtlige byrådspolitikere at få gode og fornuftige forslag fra borgerne, som kan gøre en fremtidig skolestruktur bedre og/eller billigere. Et sådant høringssvar er i seriøs og gennemarbejdet form kommet fra Skelund/Veddum og tager udgangspunkt i at samle indskoling i Skelund samt mellemtrin og udskoling i Als. Dette giver en to-sporet skole med gode klassekvotienter på alle årgange og en lang række andre fordele, samtidig med at det er den klart mest økonomisk fordelagtige løsning. Mariagerfjord Kommune sparer yderligere cirka kr. 600.000 om året ved at vælge denne løsning i forhold til det fremlagte forslag om at samle alle elever i Als. Desuden behøver kommunen ikke optage nye lån til finansiering af nye investeringer. Kære byrødder - det er skatteborgernes penge, I forvalter, og her får I et høringssvar, som hjælper jer til at nå i mål med de ønskede besparelser og samtidig sikrer, at en yderst velfungerende skole med nye moderne bygninger ikke nedlægges til lavdrift. De økonomiske udregninger i det indsendte høringssvar fra Skelund/Veddum er fuldstændig baseret på Mariagerfjord Kommunes egen simuleringsmodel og egne tal for skoledrift. Så når I her får serveret et detaljeret, gennemarbejdet og komplet 13 siders høringssvar, som giver jer en yderligere besparelse, end I havde regnet med, må det vel siges, at formålet med at sende forslaget til ny skolestruktur i høring i den grad har båret frugt.