Brug de ledige

SNERYDNING:Kunne man ikke sende de arbejdsløse ud og skovle sne og rydde fortove i dag? De får jo daglønnen alligevel. Og så kunne man også godt sende nogle af alle de flygtninge, vi har, ud og skovle. De fleste er raske og friske unge mænd. Mange kan ikke fatte, at de får så mange penge for ingenting at lave. Satte man dem til at skovle sne, kunne de bedre forstå, hvorfor de får så mange penge for at være her. Harald Thomsen Sallingsundvej 35, Aalborg Øst