Brug din stemme på torsdag

Uddannelse 21. september 2004 06:00

FOLKEAFSTERMNING: Storkommunen er en realitet fra 1. januar 2007. Mange nuværende amtsopgaver overdrages til kommunerne. Derfor mener jeg, det er helt naturligt, at vi benytter den mulighed vi har nu, for at blive en del af den nye regionshovedstad - Viborg. Derved kan vi fastholde og udbygge det gode samarbejde med de forskellige sociale institutioner og behandlingstilbud, vi har i dag. Et allerede velfungerende samarbejde såvel på amtsplan som tværkommunale opgaveløsninger som f.eks. PPR, heldagsskole og specialklasser - derved giver det færrest mulige flytninger af borgere i institutionspladser og forskellige behandlingstilbud. På kultursiden har en købstadskommune en naturlig tiltrækning af mange forskellige sports-, teater-, koncert- og andre tilbud, som vi efterspørger. Håndboldpigerne og Hjarbæk Golfklub bliver "vores"! Derudover bliver vi en del af den Midtjyske region, som bl.a. råder over Viborg og Skejby sygehuse som borgere i Aalestrup i væsentlig grad benytter. Specialinstitutioner, som skal overføres til regionerne, vil også fortsat kunne benyttes, idet de aktuelle steder i dag hovedsagelig findes i den sydlige del af Viborg amt, der fremover kommer til at indgå i Region Midt. Den Midtjyske Region har udover et velfungerende sygehusvæsen også et stort universitet, som mange unge fra vores område søger til for at få en videregående uddannelse. Der har i forskellige sammenhænge været udtrykt bekymring for at Viborg ikke vil lægge opgaver og faciliteter ud til Aalestrup, hvis vi indgår som en del af Viborg Kommune. Det er slet ikke en bekymring, jeg deler, idet der fra Viborgs side er stor fokus på ligeværdighed. Viborg by vil naturligvis være centrum i kommunen (og regionen); og som en naturlig del af udviklingen, vil der være fokus på udviklingsmulighederne i lokalområderne via en landdistriktspolitik med tilhørende lokalråd som talerør til byrådet og dermed nærdemokratiets forlængede arm. Her tror jeg, Aalestrup by vil komme til at spille en central rolle, fordi det er den eneste større by nord for Viborg i storkommunen. Jeg tror Aalestrups fremtid sikres bedst i en kommune med Viborg - hellere en del af en udvikling end nabo til den.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...