EMNER

Brug din stemmeret

Meningsmålinger spår, at kun højst ca. 50 pct. af de danske vælgere vil benytte deres stemmeret ved valget til EU parlamentet, søndag 7.6. Ved samme lejlighed har vælgerne også mulighed for at tage stilling til et forslag til ændring af tronfølgeloven, så kvinder og mænd stilles lige i arvefølgen.

Ved valget til EU-parlamentet for fem år siden afgav også under 50 pct. af vælgerne deres stemme. Set ud fra et demokratisk synspunkt er det trist at så mange vælgere afstår fra at have medindflydelse. I Danmark og de fleste andre steder i Vesteuropa har vi en lang tradition for folkestyre og frie valg. Mange steder i verden lever befolkningen under diktaturer og despotier, og mange mennesker i disse områder sætter liv og helbred på spil i kamp for at opnå de samme demokratiske rettigheder som vi har. Tusindvis af mennesker sidder i fængsel, og mange henrettes, fordi de modsætter sig diktatur og undertrykkelse og kræver ytringsfrihed og frie valg. Set i det perspektiv er det uforståeligt, at så mange i Danmark og den øvrige frie verden som tilfældet er, ikke finder det umagen værd at benytte deres ret til at være medbestemmende ved sammensætningen af folkevalgte parlamenter. Da sofavælgerne jo reelt set stemmer på dem, der vinder valget, er deres passivitet med til at give en sammensætning af de folkevalgte forsamlinger som måske slet ikke svarer til folkeviljen, hvis flere benyttede deres stemmeret. Det er da tankevækkende! Jeg fik stemmeret som 21-årig i 1964 og har hver gang siden benyttet min stemmeret ved folketingsvalg, kommunal-, amts-, nu regionsvalg, menighedsrådsvalg, valg til skolenævn - nu skolebestyrelser, samt diverse folkeafstemninger. Jeg har altid betragtet en valgdag som en festdag for demokratiet og glædet mig til at få lov til at afgive min stemme og dermed være medbestemmende for valgets udfald. Og jeg har derfor også altid haft svært ved at forstå, at så mange borgere i vores åbne og frie samfund som tilfældet er, afstå fra at benytte deres stemmeret. Demokrati og folkestyre er ikke en selvfølge. Det er en folkelig værdi som der til stadighed skal kæmpes for at bevare og holde levende ellers sygner det hen. Og des flere der vender ryggen til folkestyret ved ikke at benytte deres stemmeret, des færre træffer beslutningerne og risikoen øges for, at udspekulerede og magtsyge politikere kommer let til magten og misbruger deres magt. Derfor kære vælger: Brug din stemmeret, hver gang du har muligheden for det, og næste gang der kaldes til valg er altså søndag 7.6.