Lokalpolitik

Brug Elsampengene på Valmuemarken

NEDSLIDT: Ja, endnu engang vil jeg gerne appellere til byråds politikerne efter salg af Elsam-aktierne. Hvis man i byrådet beslutter sig for at bruge nogle af midlerne til anlægsinvesteringer på næste års budget må det være helt indlysende at give et løft til projekter som er blevet henlagt i mølposen efter mange års kamp, i 25-30 år har vi beboere på Valmuemarken kæmpet for at få iværksat en begyndende renovering, som hver gang er blevet skrinlagt pga. besparelser. Nu har i politikere en oplagt chance for at gøre en forskel ved at iværksætte forskellige tiltag til gavn for borgerne her i kommunen. Hvad angår Valmuemarken så kan det ikke fortsætte på denne måde. Jer politikere i teknisk udvalg med Henrik Thomsen i spidsen har været til møde med os beboere i november 2003, og ved selvsyn set de faktiske forhold som stier, der er totalt nedbrudte og fortove som er repareret en million gange og kantsten som enten er væltet eller helt forsvundet. Det er forhold, som skriger til himmelen, men i politikere lader bare stå til og prioriterer andre opgaver som eks. Boulevarden som skal have den helt store tur her til sommer. Jeg vil hermed lige benytte chancen for at kommentere en tilbagemelding fra teknisk udvalg som lyder i retning af : man mener ikke at vores kvarter ser værre ud end andre steder i kommunen. Det kan jeg kun tage som et udtryk for, at enten har man overhovedet ikke sat sig ind i vores problemer eller også er der nogle som trænger til nye briller. Jeg har en stærk fornemmelse af at i politikere forsøger at tie vores problemerne ihjel ved at forholde jer tavse og passive. Det har sikkert før lykkedes jer at kører ting i langdrag og dræbe tunge sager, men jeg er sikker på at i tager fejl mht. Valmuemarken. Den vil blive ved med at forfølge jer, hvis i ikke forholder jer til sagen og iværksætter en dialog med vores nystiftet beboerforening Valmuen. Så med dette læserbrev vil jeg kraftig opfordre jer politikere til at etablere et samarbejde med vores beboerforening omkring en fremtidig plan for kvarteret. (Forkortet af red.)