EMNER

Brug esperanto

Den internationale kommunikation vokser, og der er behov for at lære andresprog. Karl Maksten mener 30.12., at den mest oplagte løsning er engelsk. Men der knytter sig en række problemer til valget af engelsk som foretrukne fællessprog. For det første er det engelske sprogs vigtigste opgave at være kommunikationsmiddel mellem engelsksprogede. Det er ikke opstået for at være verdens fællessprog. For det andet må vi for at lære engelsk til bunds også lære om denengelsk-amerikanske kultur. Det er der ikke nødvendigvis noget forkert i, men vi risikerer at blive udsat for en ensidig kulturpåvirkning. Der bliver ikke plads til at lære om andre kulturer. Et andet sprog tilhører ikke nogen bestemt nation, og opgaven har fra begyndelsen været at fremme mellemfolkelig forståelse: Esperanto har eksisteret i over 100 år og har den fordel, at det er betydeligt lettere at lære end engelsk. Esperanto bruges i stort set alle livets forhold og er levende. Der udgives bøger, skrives sange og holdes kongresser med op til flere tusindedeltagere. Hos par, hvor det eneste fællessprog er esperanto, er der børn,der har det som det et af flere modersmål. NORDJYSKE bragte 27.12. eksempler på, at esperanto også kan bruges til vittigheder. Så selv om sproget er skabt til international kommunikation, er det bestemt ikke kedeligt! Lars R. Knudsen Stærhøj 14, Gistrup lars.r.knudsen@get2net.dk