Brug EU- udbud her

En division af den svenske sundhedskoncern Capio har vundet udbuddet på mammografiscreening i Region Midtjylland.

Det er socialdemokraternes førstemand i Regionerne, Bent Hansen, som kom først. Han har udtalt sig i "Dagens Medicin", at han må erkende det godt kan lade sig gøre at få en billigere pris på sundhedsydelser end det normalt koster i det private, hvis man bruger udbud som en mulighed. I Konkurrencestyrelsens afgørelse, som kom i 2007 vedrørende udbud af sundhedsydelser, står der, at man ikke kan nøjes med et almindeligt udbud, hvis sundhedsydelsen har interesse for det indre marked, skal det være et decideret EU-udbud. Bent Hansen (S) har nu vist vejen, og overholdt konkurrencestyrelsens afgørelse. Desuden har han vist, at visse sundhedsydelser har interesse for det indre marked. Hvorfor er det så lige, vi ikke bruger EU-udbud i Nordjylland, f.eks. til at udføre brystscreeninger? Det svarer direktøren af sundhedskoncernen Capio meget fint på ved at sige, at vi i Danmark hellere vil have more of the same og derfor betale dyrt for de patienter som alligevel bliver sendt i det private klatvis. Det koster mere når patienterne bliver henvist enkeltvis, end når en privat vinder en stor ordre. Så gives der rabat. Intet nyt under solen, det var nøjagtig formålet med at rejse sagen i Konkurrencestyrelsen i sin tid. Vi manglede retningslinjer og muligheder for hvordan vi kunne få skabt konkurrence på det private marked. Nu ved vi hvordan. Mon så ikke Nordjylland vil med? Vi kan derved få mere sundhed for pengene, det må da være i alles interesse. Vi tror ikke på, at more of the same kan håndtere fremtidens krav til behandling og større kapacitet, vi tror ikke på vi kan presse det offentlige sygehusvæsen ret meget mere, uden det får konsekvenser for personalets helbred og patienternes krav om kvalitet. I Nordjylland står vi i den særlige situation, at den nuværende sygehusstruktur desværre også betyder en lav effektivitet. Det løser sig ikke før om 15-20 år, før den nye struktur for alvor slår igennem, men effektivitetsproblemerne skal løses, ellers går det ud over vores patienter. EU-Udbud kan være modtrækket, det er den indgående aftale med Region Midtjylland beviset på. Capio Diagnostik skal screene 25.000 kvinder på 9 måneder, og får 13 mio. kr. for det, uanset hvor mange kvinder der dukker op. Det er 520 kr. pr. kvinde, hvis alle kigger forbi Kjellerup Sygehus. Størrelsen af kontrakten har Region Midtjylland meldt helt åbent ud, fordi regionen var meget tilfreds med at købe sig til en ydelse, der ville have kostet ca. det dobbelte, hvis regionen skulle have betalt standard drg-takst på et privat sygehus. Ideen med at sende en pakke af ydelser i udbud er tæt på enestående i Danmark, derfor håber vi at Nordjylland snart går med.