EMNER

Brug flygtninge som arbejdskraft

Stor debatlyst hos erhvervsdrivende på landdistrikts-konference

BROVST:Kun en lille flok af kommunens erhvervsdrivende - og ingen repræsentanter for de helt store arbejdspladser - var mødt op til den erhverskonference, kommunen holdt som led i udviklingen af en landdistriktspolitik. Men de 16 tilstedeværende havde gjort sig mange tanker om, hvordan erhvervslivet kan udvikle sig. Thorkild Jespersen så et problem i, at der kommer til at mangle arbejdskraft: - Det eneste potentiale, jeg kan se, er at få dem fra flygtningelandsbyen i arbejde. Thorkild Jespersen følte sig ikke overbevist om, at bistandsklienterne ønsker arbejde, og Carl Stefan Bauditz medgav, at en tung social arv kan være svær at bryde, men at der dog er eksempler på, at det er lykkedes, og han understregede, at man ikke skal opgive arbejdet. Poul Johansen ville vide, om en iværksætter kan få lov at bygge i det åbne land, for han havde flere eksempler på, at nogen var blevet bremset. Lone Kørnøv svarede, at den nye regering er lidt mere liberal, og at kommunen kan give tilladelse til at udnytte landejendomme. Poul Johansen mente i øvrigt, at myndighederne burde acceptere, at en virksomhed som Kokkedal får et svømmebassin til sine mange gæster. Hvorfor skal der være al den polemik om det? spurgte han. Carsten Bak Andreasen mente, at det vigtigste for kommunen er nogle ordentlige erhvervsgrunde, som ikke er sumpede, og Kent Hjørringgaard foreslog, at man ser på det i forbindelse med hovedvejens renovering. Thorkild Jespersen fandt det ligegyldigt, hvor industrigrundene ligger. Det vigtigste er at bakke op om de eksisterende virksomheder. I den forbindelse fandt Carsten Bak Andreasen det vigtigt at lave en omfartsvej omkring Skovsgård, så fjerkræslagteriet ikke bliver træt af al balladen med trafikken gennem byen. Gunnar Mark fandt det sørgeligt, at Fjerritslev Gymnasium er lukningstruet, især når uddannelsesmulighederne er så ringe i området.