Brug for åbenhed

Svar til artikel med Grethe Rolles (9.10.) ang. plejehjem.

Først en kommentar til socialchef Svend Åge Madsens svar til Rolles indlæg: Vi kan kun nikke genkendende til de beskrivelser, som Grethe giver, og jeg finder det noget uanstændigt, at Svend Åge Madsen drager Grethes oplevelser i tvivl. Havde Svend Åge haft forældre på samme plejehjem som Grethe Rolle, kunne han alligevel ikke underkende de oplevelser Grethe har haft. Jeg kan kun tolke "svaret", som en måde - via almene floskler - at fornægte de mekanismer, der ofte opstår ikke bare på plejehjem, men på institutioner i det hele taget. Det bør altid være en udfordring at få øje på dem og at arbejde imod at mekanismerne overtager på bekostning af medmenneskelighed. Det ville være forfriskende med en anerkendende tilgang fra socialchefen til Grethe Rolle, et menneske, som både vil og kan lægge kræfter i at formidle personlige oplevelser, der har været svære. Det er til gavn for alle vi andre, der bare kan sætte os ned og blive beriget og tænksomme af beskrivelsen. Og finde trøst i at der er en der gider tage ting alvorligt. Dejligt at Grethe har villet dele sine oplevelser med andre. Der er brug for åbenhed omkring emnet værdighed i samværet med mennesker på plejehjem. Der er i det hele taget brug for en debat omkring den institutionalisering, der uundgåeligt følger med at blive anbragt på plejehjem, psykiatrisk afdeling, behandlingshjem og lignende. Vi må kunne øge vores indsats på at komme væk fra den klientisering, der foregår på institutionen grundet en eller anden institutionel logik. Vi har selv en forælder på plejehjem, og vi genkender bestemt oplevelsen af det uværdige, ved de nævnte eksempler og flere til. Vi savner også samvær, nærvær og opmærksomhed på stedet. Jeg tror, at de basale behov bliver dækket. Jeg mener dog, de bør indebære frisk luft, motion og aktivering dagligt: sang, gymnastik, maling, oplæsning, massage (berøring), samtale osv. for at beboeren får en ordentlig livskvalitet. Det findes ikke. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at man som ansat på et plejehjem har rygende travlt, i betragtning af hvor mange der er at tage vare på, i forhold til antallet på vagt. Jeg ved også, at personale på et plejehjem har et virkeligt hårdt arbejde, og at udstrakt personalepleje derfor er yderst vigtig. Den pleje skal man i høj grad give gennem omsorg og anerkendelse af de ansatte i det daglige arbejde. Der er jo ikke håb om, at vi kan indrette vores ældrepleje helt anderledes p.t. Jeg tror, at de fleste ansatte i det store hele gør det, de kan. Når de ikke gør det, så er det fordi, de ikke kan, og det er vigtigt at se på, hvorfor de ikke kan. Hvor langt rækker éns ambitioner, hvis man langsomt bliver kørt mere og mere træt. På det plejehjem, vi kender, har der været store mangler på ledelsesplan, hvor personalet i perioder også har været helt uden. Interessant er også, hvordan man spørger personale, når der laves tilsynsrapporter: interviews eller spørgeskemaer? Følger man personalet rundt i et stykke tid? Hvad noterer man? Hvor stor vægt lægges der på den psykiske omsorg for de enkelte personaler? Ansvaret for den omsorg, som et personale i et så hårdt fysisk og psykisk arbejde har brug for, påhviler ledelsen på stedet. Ligesom jeg mener det påhviler ledelsen at tage ansvaret for, hvilken attitude der er på hjemmet overfor beboerne. Hvis ikke personalet får den anerkendelse og de input, der kan give energi og lyst i hverdagens arbejde, så bliver personalet, i denne type omsorgsarbejde, slidt op. Når folk bliver slidt, mister de det niveau af medmenneskelighed, de helt sikkert er ganske klar over, bør være på et stedet. Der er ikke overskud til det. Hvis personalet har glemt det, er det fordi der allerede er gået for lang tid, siden ledelsen har hanket op i arbejdsgangen og måden. Man kan som ansat blive nødt til at vende ryggen til, fordi man ikke orker. Men jeg tror ikke på, at nogen ansat har det godt med det. Det slider nemlig også at gøre sit arbejde halvt hver dag.