Brug for ambitiøst lederskab

19. januar mødte knap 900 kommunale ledere ind til en inspirerende dag med fokus på, hvordan vi skaber attraktive kommunale arbejdspladser med god kvalitativ service.

Vi blev inspireret af Jens Moberg, direktører, politikere og lederkolleger fra forskellige forvaltninger. Vi skaber attraktive og udviklende arbejdspladser, når vi formår balancen mellem topperformance - ambitiøs faglig ledelse - og personaleledelse. Der er brug for godt lederskab. Når vi som offentlige ledere effektiviserer og øger produktiviteten, giver det arbejdsglæde. En god serviceydelse, et velfungerende arbejdsmiljø og trivsel hænger sammen. Det går galt, når forandringshastigheden uden for organisationen ikke matches af tilsvarende forandringsparathed og hastighed internt. Man kan endda gå så vidt at sige, at vi i den kommunale service må være på forkant, omfavne og fremelske forandringerne. Det kræver af os som ledere, at vi vælger at ville og turde lede gennem og med forandring. Vi skal markere ledelse med ambitiøse kvalitative mål samtidig med, at vi understøtter gode processer med dialog. Vores medarbejdere skal kende missionen. Missionen skal tale til såvel vores rationelle jeg - som de irrationelle lag i personen - og organisationen. Formuleret som et slogan kan vi sige, at vi skal lede med hjerne og hjerte. Det kræver, at vi som ledere udtrykker begejstring, lyst, mod, passion samt tro på, at vores engagerede medarbejdere vil yde deres bedste. Engagerede medarbejdere er ikke nødvendigvis tilfredse medarbejdere. Ligesom dygtige ledere ikke nødvendigvis er populære ledere. Min grundholdning til ledelse er, at ledelse er at skabe vilkår. Vi skal som ledere være opmærksomme på, at vi er der for vores medarbejdere, så de kan gøre deres bedste, når de ”er der for børnene/eleverne/borgerne”. Medarbejdere på velfungerende kommunale arbejdspladser bruger deres energi på opgaven - og ikke på energikrævende relationer med kolleger og ledelse. Det gode arbejdsmiljø frisætter kræfter til kerneydelsen. Vi kender det alle: Når vi er i trygge relationer og føler sikkerhed, spekulerer vi ikke på, hvordan, hvad, hvornår, hvorfor samt hvordan alt kan tolkes. I sikkert og trygt rum, hvor vi har det fint med relationerne, flyder kommunikationen nemt - også hvis noget er svært. Hvad gør vi for, at vore medarbejdere ikke går fra at være en ressource til at være en belastning? Her er et svar: Understøt forskelligheden og mangfoldigheden, stimuler til nytænkning og støt den enkelte i at blive den allerbedste på sit felt. De humanistiske værdier i ledelse kommer til udtryk, når vi som ledere formår at tage ledelse på os. Det er vigtigt at nå målene og leve op til de forventede resultater. På den ene side handler det om ambitiøs ledelse - at ville opnå den bedste mulige serviceydelse. På den anden side om omsorgsfuld ledelse, hvor vi er stærke for vores medarbejdere, hvis de kortvarigt ikke er det. Det handler om grundlæggende værdier i praksis - ikke kun i ord, men i gerning. Det er godt givet ud at prioritere tid til fælles fokus på god kommunale ledelse i praksis, så Aalborg Kommune kan være på forkant, sikre ambitiøse effektive indsatser ved at give plads til mangfoldighed i serviceydelsen samt understøtte i et godt arbejdsklima.