Skattepolitik

Brug for anden politik

RADIKALE:Egentlig burde man ikke kommenterer usignerede ledere, men NORDJYSKE’s leder 22.1. kalder på en undtagelse. I lederen boltrer Nordjyske sig i gamle fordomme omkring Det Radikale Venstre - men fred med det. Men den smule faktuel indhold, der er i lederen, er til gengæld nærmest selvmodsigende. Det er helt korrekt, at Det Radikale Venstre har støttet/deltaget i skiftende regeringer - men det har netop været, når der har været behov for et skift i den førte politik. I en årrække var det nødvendigt med en genopretning af økonomien, det lod sig dengang bedst gøre sammen med de andre borgerlige partier. Efter en årrække blev ledigheden det store problem, et problem som det lykkes SR at få rettet op på uden at sætte en solid økonomi over styr. Nu er der igen brug for en anden politik. Det er nødvendigt med en skattereform, der markant sænker skatten på arbejde – det er helt ulogisk at beskatte det, der bliver den knappe faktor i de kommende år nemlig arbejdskraft, så hårdt, som tilfældet er i dag. Det er nødvendigt med en tillidsreform, hvor man viser alle offentligt ansatte tillid, så de ud fra politisk fastlagte mål og rammer kan løse den opgave, de er uddannede og ansat til. Dette sikres ikke ved øgede regler og kontrolforanstaltninger. Der er behov for øget kreativitet på alle niveauer. Det sikres kun ved at den enkelte medarbejder får stor indflydelse på egen arbejdssituation. I folkeskolen er der brug for at forberede eleverne på et omskifteligt samfund. Det sker bedst ved en løbende tilpasning af undervisningen og ikke central styring og en cementering af undervisningen via centrale tests. Der er brug for en integrationspolitik, der inddrager og ikke udstøder vores nye medborgere. Der er brug for en selvstændig udenrigspolitik med udsyn og ikke det snæversyn, der præger den nuværende udenrigspolitik, hvor man tilsyneladende tror problemerne forsvinder, når blot mørklægningsgardinerne er tykke nok. Tidligere har det ofte været sådan, at noget kunne gennemføres med de borgerlige partier mens andet kunne gennemføres med venstre side af folketinget og rigtig meget ved et samarbejde hen over midten. Sådan er det bare ikke denne gang. VKO og socialdemokraterne (og SF?) vil på de her nævnte områder tilsyneladende det samme. Derfor har Det Radikale Venstre valgt at fremlænge forslag til en løsning af de centrale problemer vi ser – den konkrete gennemførelse forhandles efter et valg. Er det ikke muligt at finde et flertal til at løse de nødvendige opgaver, må der dannes en regering uden radikal deltagelse. For Radikale er politikken det afgørende ikke bogstavkombinationer. ”Den anden vej” er fostret i folketingsgruppen, vedtaget af landsmødet (3, skriver tre, undlod at stemme). Den er drøftet og finpudset i hovedbestyrelsen, og så sent som mandag 15.1. 2007 gav vi i forretningsudvalget vores fortsatte og fulde støtte til projektet ”Den anden vej” er risikabel - men den er endnu mere nødvendig - for Danmark og den danske velfærdsmodel. P.S.: Jeg er glad for at være aktiv i et parti, hvor kritikere kan komme til ordre i vores eget blad. I Venstre lægger man sig tilsyneladende ned, når ledelsen har talt. I DF bliver man bare smidt ud. Jeg ønsker ingen af disse metoder brugt i Det Radikale Venstre.