EMNER

Brug for andre og helt klare Venstre-meldinger

FORBEHOLD:De danske EU-forbehold skal afskaffes helt og det hurtigst muligt. Så klart kan det siges. Sådan har Venstres EU-politik været lige fra den dag forbeholdene blev en realitet. Den seneste melding fra statsminister Anders Fogh Rasmussen om, at man vil forsøge det retslige forbehold ændret, så Folketinget kan stemme fra sag til sag vækker derfor bekymring. Hvis man begynder at ændre og tilpasse forbeholdene, så de passer ind i en ny traktat, kan det meget vel betyde, at det bliver væsentligt sværere at afskaffe forbeholdene på sigt. Det vil være trist. Danmark har alt for længe halset bagefter de resterende medlemslande. På mange vigtige områder har vi været sat uden for indflydelse. Danmark skal være fuldt og helt medlem af den europæiske union med deraf øget indflydelse til følge. Det, danskerne skal tage stilling til ved en kommende afstemning, er derfor ikke rettelser eller tilpasninger af de eksisterendeforbehold. Der er derimod behov for en klar stillingstagen til, om man i fremtiden ønsker, at Danmark skal være helt og fuldt medlem af EU eller ej. Venstre har altid været Danmarks europæiske parti. Et parti, der går ind foret helt og fuldt dansk medlemskab af den europæiske union. Det skal Venstre også være i fremtiden. Der er derfor behov for helt andre og klare meldinger end dem, der kommer på området i disse dage.