Brug for en stærk folkeskole

Danmark er i konkurrence med andre lande, og vi mister job til udlandet.

Derfor skal vi sikre, at vi skaber vækst på fremtidens markeder. Vi skal skabe de innovative produkter, der er en del af svaret på de globale udfordringer, verden står overfor. Vi skal satse på de særlige danske styrkepositioner og udbygge dem inden for grøn teknologi og velfærdsteknologi. Det kræver politisk mod og handlekraft at skabe gunstige vilkår for vækst i nye teknologier, fordi det er ukendt land man bevæger sig ind på, og fordi der kræves meget mere end lappeløsninger. Der skal en massiv satsning til med både håndfaste investeringer, politiske beslutninger, som vil øge efterspørgslen og et kvalitetsløft af vores uddannelser fra børnehaven til universiteterne. Bedre uddannelse er grundlaget for, at Danmark kan skabe ny vækst inden for grøn teknologi og velfærdsteknologi. Det er det, fordi den vækst næres af gode ideer og kloge måder at gøre tingene på. Vi skal udtænke de produkter, der i fremtiden skal være en del af løsningen, og vi skal opfinde den kloge måde at producere på, så vi ikke belaster jorden med forurening og ressourceforbrug. Det har mange virksomheder set allerede, og de er langt med de første produkter. Men der mangler politisk lederskab fra den siddende regering til at skabe de rigtige rammer for vækst. Frem for at udvikle en folkeskole hvor eleverne strutter af selvtillid og kreativitet, så satses der på test og målinger. Vi skal lave en revolution af Folkeskolen. Hele vejen fra børnehaven til universiteterne skal der satses på bedre uddannelse, så vi har de kompetente medarbejdere, der er fundamentet for at have industriarbejdspladser i Nordjylland også i fremtiden.