Aalborg

Brug for et ekstra frimærke

NORDJYLLAND:Morten Nissen fra Aalborg var godt klar over, at hans standardbrev skulle have et ekstra frimærke på, så for at være helt sikker på taksten gik han på posthuset med sit brev. Her fik han et ekstra 25-øres frimærke på - og samtidig fik han købt ekstra mærker, så de 4 kroners mærker, han købte til jul og ikke har fået brugt endnu, kan blive suppleret op til de nye posttakster. - Man ved jo ikke, hvor strenge de er her fra starten, siger Morten Nissen, der dog ikke var interesseret i at efterprøve strengheden - med risiko for gebyr på 18.75 kr. Selv er han udmærket tilfreds med, at vægtgrænsen for laveste posttakst nu firhøjes fra 20 til 50 gram, også selvom det ved samme lejlighed bliver 25 øre dyrere at sende de tynde breve. Tidligere skulle man af med 5.50 hvis brevet vejede mellem 20 og 50 gram - Med de nye vægtgrænser vil det sjældent være nødvendigt at tjekke med brevvægten, mener han.