Brug for fælles insats mod pædofile

At børn i Europa bliver udsat for seksuelle overgreb er helt forkasteligt. Men med et tættere europæisk samarbejde og større åbenhed kan disse forfærdelige overgreb mindskes.

I denne uge har Europa-Parlamentet bakket op om de belgiske ministres forslag til øget af beskyttelse af børn i Europa mod seksuelle overgreb. Forslaget skal forbedre samarbejdet mellem medlemslandene og dets myndigheder og politi. Vi skal undgår, at pædofile kan begå overgreb i først det ene medlemsland og dernæst i et andet medlemsland. Vi har brug for en fælles europæisk løsning. Det er nødvendigt, at medlemslandene åbner op for deres strafferegistre og at de nationale myndigheder styrker deres samarbejde. Så undgår man det nuværende problem, at den samme person begår seksuelle overgreb mod børn i flere lande. Forslaget har baggrund i en række sager, hvor dømte pædofile forbyder sig mod børn i først det ene medlemsland dernæst et andet medlemsland. Den frie bevægelighed i Europa giver store fordele for EU-borgerne, men det bevirker desværre også, at pædofile har gode muligheder for job i andre EU-lande. Det må høre op. F.eks. blev en mand, der var dømt for overgreb på børn i Frankrig, efterfølgende ansat på en skole i Belgien. Episoder som denne er derfor det altafgørende argument for, at vi har brug for at åbne op for medlemslandenes strafferegistre. Men også at der bliver indført en lov, der gør, at når en pædofil idømmes en straf i et medlemsland, har det også retsvirkning i de øvrige medlemslande. Hvis en person fratages retten til at arbejde med børn i et medlemsland, mister personen også retten i andre medlemslande. Dermed kan vi mindske pædofile forbrydelser. Forslaget er et skridt i den rigtige retning til beskyttelse og en forbedret beskyttelse af vores børn i et Europa uden grænser. Men det er også et skridt i retningen af generel beskyttelse af børn. For hvis vi på dette område kan få skabt et brugbart instrument til at forhindre dette problem, vil det være muligt også at gøre det samme for generel vold mod børn. Derfor er dette forslag vigtigt. Der er brug for et solidt fælles europæisk samarbejde, hvis vi vil komme dette problem til livs - og det vil vi.