EMNER

Brug for faste forældre

Det lyder så sødt, at kommunerne og amterne i Danmark tager børnene væk fra deres mødre ved en midlertidig tvangsfjerning, hvorefter man giver barnet tilbage, når moderen på et tidspunkt har vist sig egnet. Et barn har brug for faste forældre og ikke en midlertidig løsning. Men til gengæld bruger den almene borger masser af penge til at lønne pædagoger, plejeforældre og psykologer gennem det omsorgssvigtede barn. Tvangsadoption bliver brugt i andre lande, og det er også i Danmark en afgørende faktor for at sikre det enkelte barn en sikker og stabil opvækst. Det er sundere for barnet at få en mor og en far, som kun alene er motiveret af kærlighed til deres nye barn - og ikke delvist af pengene. Dan Nguyen, Sidsel Soelberg og Joen Moth elever på 9. årgang, Lundergårdskolen, Idræts Allé 15, Hjørring, dan.nguyen15@ofir.dk