EMNER

Brug for flere behandlingsmuligheder

Socialministeren udtaler, at storforbrug og misbrug af alkohol er et stort sundhedsproblem.

Alkohol er tillige en af de bagvedliggende årsager til en stor del af de tunge sociale problemer som socialarbejdere i amter og kommuner dagligt forsøger at løse. Misbrug af alkohol er derfor i mange tilfælde en årsag til, at mennesker kommer på kanten af samfundet. En konsekvens der også angår børn og voksne børn af alkoholikere. Socialministeriet skønner, at antallet af alkoholafhængige personer i Danmark udgør omkring 200.000-250.000. Selv hvis man regner med Sundhedsstyrelsens (2001) absolut minimums tal på 60.000, der kun dækker den hårdest belastede gruppe, er omkring fem procent af børn og unge i Danmark i risikozonen for at skulle bearbejde de følelsesmæssige, psykologiske, og/eller sociale konsekvenser, det kan have at være vokset op i en familie med alkoholproblemer. Dette kræver politisk handling. Derfor fremsætter SF et forslag om adgang til psykologbehandling med offentligt tilskud til børn og voksne børn af alkoholikere. Det er vores opfattelse at dette ville kunne bidrage til, at børn og voksne børn af alkoholikere i højere grad kan mestre deres eget liv selv, idet disse vil få mulighed for at arbejde med de følelsesmæssige svigt, som de har oplevet i deres opvækst