Brug for flere frivillige

Tak til NORDJYSKE, der (25.8.) sætter fokus på den stigende mangel på frivillige hjælpere til varmestuer for samfundets udstødte.

Det er god journalistik at påpege udelade1ser i de forslag, der i øjeblikket fremføres af regeringen og Socialdemokraterne vedr. skattereform og velfærdsoplæg. Partierne er ved at falde over hinandens ben for at tækkes de såkaldte vælgere i midten. Disse vælgere er tilsyneladende rimeligt tilfredse med deres nuværende situation, og derfor er de ikke særligt benovede over de to udspil, viser forskellige meningsmålinger. Det er svært at finde partier, der ikke vil indføre forbedringer for vore børn, gamle og syge. Det er ofte vanskeligt at gennemskue, om bevilgede midler når ud til virkelige forbedringer på området, f eks. mere personale med tid til individuelle hensyn og omsorg. Så er vi fremme ved den glemte gruppe: De udstødte. Der er tilsyneladende ikke meget prestige eller vælgertække forbundet med yderligere hjælp til dem, velfærdssamfundet har svigtet. Uagtet at gruppen er voksende. Kontanthjælpsmodtagere, psykisk syge og misbrugeres eneste mulighed er efterhånden varmestuer og sociale væresteder. Efter årtusindskiftet er der foregået væsentlige forringelser. I 9O’erne var jeg en årrække leder af et bofællesskab for tidligere misbrugere og stedfortræder for lederen af et socialt værested. Der var gennemsnitlig 30 frivillige til en brugergruppe på omkring 75. Der var desuden løbende praktikanter fra pædagogseminariet. Der var således en fin balance mellem ressourcestærke personer og folk, der gerne ville yde en indsats efter formåen. Der var også tidligere misbrugere, der var specielt gode til at motivere og forstå brugernes behov. Kunsten var at få mennesker med forskellig potentiale til at samarbejde. Det krævede en daglig indsats at få alle de implicerede til at føle sig værdsatte, så de kunne yde deres bedste. De seneste år har samfundets mantra lydt: ”Enhver er sin egen lykkes smed”. Det fungerer udmærket i medvind, men et menneskes liv kan under ulykkelige omstændigheder forandre sig totalt fra dag til dag, Der må en holdningsændring til, hvis vi vil ændre det stadig mere skæve samfund. Vi må genbruge begreber som solidaritet, human og social forståelse, medmenneskelighed uagtet, at det kan give associationer til bestemte politiske og religiøse tilhørsforhold. Det er godt og nødvendigt at tage ansvar for sig selv, men de, der ikke magter det, må hjælpes og støttes i det omfang, det er nødvendigt. Det er stadig også meget tabubelagt at være misbruger. Jeg har undervist konfirmander og 8.-10. klasser om alkohols virkninger på godt og ondt. De unge mennesker var meget åbne og modtagelige for viden. Men det skal følges op jævnligt i skolen og hjemmet. Det er jo som bekendt ikke det, vi siger, men det vi gør, de unge følger. Jeg tror, at afstandtagen og fordømmelse af mennesker på samfundets bund, skyldes manglende viden. Det er en udbredt misforståelse, ”at de bare skal tage sig sammen”, eller at det handler om vilje. Alkoholisme er af WHO godkendt som en sygdom. Alkoholisme er en kronisk, uhelbredelig, progressiv sygdom (kan også arves), der karakteriseres ved kontroltab, personligheds ændring og ”black outs”. Jeg tror, at den manglende forståelse skyldes, at mange er i stand til at nyde alkohol og stopper, når de ønsker det. Den evne har alkoholikeren mistet pga. et særligt stof i hjernen, Thiq, som amerikanske forskere har registreret. Dette er sikkert ny viden for mange. Jeg håber, det må bidrage til, at der gennem denne forståelse kommer flere frivillige til de hårdt trængte væresteder. Samfundet fokuserer p.t. meget på arbejde og materielle goder. Har du allerede det, så prøv at opleve glæden ved at gøre en positiv forskel i andre menneskers liv. Søren Kierkegaard 1859: ”Hvis det skal lykkes at føre et menneske til et bestemt sted, må du finde ham der, hvor han er og begynde der. Du må først og fremmest forstå det, han forstår, ellers hjælper din mer-viden ham ikke. Det gælder ikke om at herske, men ydmygt at tjene”.