EMNER

Brug for flere gravpladser

AALESTRUP:Der er brug for flere gravpladser på Aalestrup Kirkegård. Derfor har menighedsrådet henvendt sig til Aalestrup Kommune med henblik på tilkøb af ekstra jord. Stadig flere mennesker ønsker at få deres afdøde pårørende stedt til hvile i et grønt område, og derfor ønsker man kirkegården udvidet i retning af Cykelmuseet, hvor der ligger et græsareal, der ejes af Aalestrup Kommune. - Vi har forhandlinger i gang med Aalestrup Menighedsråd og har diskuteret sagen i økonomiudvalget, men der er endnu ikke nogen tidsplan klar, siger borgmester Rigmor Sandborg (UP). Der er dog stadig en del ledige gravpladser på Aalestrup Kirkegård, blandt andet på kirkegårdens ældste del. Kun i det vestligste område er der græsplæne mellem de enkelte gravsteder, mens den resterende del af kirkegården er belagt med grus.