EMNER

Brug for flere grønne gravpladser

Menighedsråd forhandler med kommunen om køb af jord

AALESTRUP:Stadig flere pårørende ønsker at få deres afdøde slægtninge stedt til hvile i et gravsted med grønne omgivelser. Derfor står Aalestrup Kirkegård foran en udvidelse, og i den forbindelse har menighedsrådet indledt forhandlinger med Aalestrup Kommune om tilkøb af ekstra jord. - I de senere år har vi oplevet større efterspørgsel efter gravpladser med enten fuld eller delvis plæne, og dette ønske prøver vi nu at efterkomme, forklarer formanden for menighedsrådet i Aalestrup, Ingrid Moth. Den vestligste del af kirkegården i Aalestrup består af et græsareal, men her er der kun ganske få tomme pladser tilbage. Og arealet med delvis plæne, som vender imod præstegårdshaven, er fuldt optaget. Blandt de ordinære gravsteder er der en del ledige, men dem er der ikke længere så stor rift om. - Det er dog vigtigt at tilføje, at selv om det måske godt kan se ud som om, der er mange tomme gravpladser på kirkegården, så er der en del af dem, der ligger "sort", fortsætter Ingrid Moth. - Det betyder, at de ikke længere bliver passet. Af hensyn til bl.a. jordbundsforholdene er der en fredningstid på 30 år, inden gravstedet kan tages i brug igen, påpeger hun. Der er endnu ikke sat nogen tidsplan for udvidelsen. Men den jord, som ønskes tilkøbt, er arealet foran Danmarks Cykelmuseum, som ejes af Aalestrup Kommune. Når projektet kommer så langt, at det ekstra areal er klart til at blive tilføjet til den eksisterende kirkegård, skal der først afvikles en særlig ceremoni, hvor præsten skal indvi jorden.