Brug for flere millioner

Ugens spørgsmål: Lever regeringen med sit nye udspil op til valgløfterne om en særlig indsats over for Nordjylland?

Kære Per. Signalværdien med støtte til Nordjylland er rigtig. Men de 200 millioner kroner bør naturligvis lægges oven i de midler og statspuljer, vi i forvejen er berettiget til. Beløbet burde være meget større, hvis det virkelig skal batte noget. Man kan ikke øge beskæftigelsen væsentligt med 200 mio. kroner og samtidig videreuddanne og omskole folk i regionen på forsvarlig vis. Disse tre områder kan i øvrigt ikke adskilles fra den almindelige udvikling i beskæftigelsen i Nordjylland. Venlig hilsen Rikke. Kære Rikke Det står vist nogenlunde klart, at der kun i begrænset omfang er tale om nye penge. Herudover er pengene underlagt en række begrænsninger, der gør det svært at bruge dem på den måde, der giver den største effekt. Enhedslistens forslag er, at vi i Nordjylland står sammen om, at der gives markant statslig støtte til at udvikle den vedvarende energi og den økologiske fødevareproduktion i Nordjylland. Det er der både perspektiv og arbejdspladser i. Med venlig hilsen Per Kære Per Jeg giver dig ret i, at pengene burde bruges, så de giver størst effekt. Jeg kan også følge din og Enhedslistens tanke om udvikling af vedvarende energi. Men jeg er utroligt optaget af beskæftigelsen i vores område, især finder jeg det uheldigt, at de højtuddannede forsvinder fra regionen. Vi må satse bredt på mange forskellige områder, især erhverv, der ikke så let outsourced, så det bliver attraktivt at blive her og bosætte sig her i det nordjydske. Det kunne vi bruge 400 millioner på! Med venlig hilsen Rikke Kære Rikke Det er afgørende både at skabe arbejdspladser for højtuddannede og for mennesker med lidt eller ingen uddannelse. Netop for at sikre dette, er det helt afgørende at satse på vedvarende energi og en fødevareproduktion, der sætter miljøhensyn og hensynet til dyrevelfærd i centrum. Desværre har regeringen ikke vist nogen vilje til at satse på disse områder. Et andet vigtigt område er efteruddannelse. Her mener Enhedslisten, at sparede dagpenge kan bør tilfalde virksomheder, som sender medarbejdere på efteruddannelse og ansætter arbejdsløse som vikarer. På den måde får vi flere i arbejde og hævet uddannelsesniveauet for nordjyderne. Med venlig hilsen Per Kære Per Vi skal til stadighed gøre regeringen, Folketinget og resten af landet opmærksom på, at vi i Nordjylland er markant bagud uddannelsesmæssigt. Det er nødvendigt med en ekstra indsats fra alle de regionale aktører på arbejdsmarkedet, hvis der skal ske fremskridt. De ledige skal heller ikke glemmes. Det er en absolut nødvendighed at tilbyde relevante kurser til ledige, så man undgår de store skel imellem de erhvervsaktive og de som i øjeblikket er ude af arbejdsmarkedet. Med venlig hilsen Rikke Kære Rikke Oprettelse af nye arbejdspladser kan ikke udelukkende overlades til de private arbejdsgivere. De arbejdsløses ressourcer skal også bruges til at forbedre den offentlige service. Det er tåbeligt, at de ansatte i ældreplejen slides ned, og de ældre får en alt for dårlig service samtidig med, at masser af mennesker holdes udenfor arbejdsmarkedet i arbejdsløshed. Derfor bør kommuner og amter, der ansætter arbejdsløse til at forbedre den offentlige service og mindske nedslidningen af de ansatte, have andel i de dagpenge, som staten sparer, når arbejdsløsheden nedbringes. Mvh Per Rikke Karlsson er 39 år og bor i Hjedsbæk ved Suldrup med sine tre børn. Hun har blandt andet været socialarbejder og underviser på efterskole, ligesom hun har været ansat som skoleleder på en specialskole for adfærsvanskelige unge. Fra august 2003 optaget på studier med henblik på videre uddannelse. Hun er opstillet til Folketinget for Dansk Folkeparti i Frederikshavn-kredsen. Per Clausen er 50 år og folketingsmedlem for Enhedslisten. Han bor sammen med Susanne og har krimier og ølsmagning som hobbyer. Var tidligere folketingskandidat for Venstresocialisterne, og har været med siden Enhedslistens start. Valgt i Aalborg Øst-kredsen.