EMNER

Brug for flere penge

SKAGEN:Social- og sundhedsudvalget i Skagen Kommune indstiller nu til økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 450.000 kroner. Pengene skal bruges til et behandlingsophold for tre personer på en socialpædagogisk døgninstitution. Behovet er akut, og Skagen Kommune er ifølge loven forpligtet til at give tilbud om ophold, lige som amtet er forpligtet til at stille de rigtige tilbud til rådighed. Umiddelbart kan det virke helt uforståeligt, at man allerede nu efter få uger i det nye år begynder at snakke om tillægsbevillinger, men det er ifølge formanden for social- og sundhedsudvalget, Bjarne Kvist (S), meget svært at forudse, hvor store disse udgifter vil blive, og dermed lave et budget der kan holde. Forvaltningen gør i dagsordenen opmærksom på, at denne type af tilbud tidligere har været finansieret fuldt ud af amtet. I 2002 var der et forbrug på kontoen på 291.000 kroner fordelt på to personer overvejende i sidste halvdel af året. På tidspunktet for budgetlægningen var der ikke tegn til en stigning på området. Desuden er det først nu, at Virksomheden Skagen, i kraft af den intensive indsats, begynder at få det nødvendige indgående kendskab til disse klienter, fremgår det fra dagsordenen til social- og sundhedsudvalgets møde. - Det viser, hvor svært det er at forudse, hvad der kommer af udgifter, når vi skal forsøge at lave et kommunalt budget, som kan holde, konstaterer formanden for social- og sundhedsudvalget. bm