Brug for flere plejehjemspladser

Behoet er stort specielt i Hobro-området

Hobro 13. februar 2011 11:10

- Vi har for få plejehjemsboliger i Mariagerfjord - specielt i Hobro-området. Hen over foråret skal vi have klarlagt behovet med henblik på at få bygget nyt, bebuder Poul Bergmann (S), formand for udvalget for sundhed og omsorg. Blandt må både demente, men enkelte steder også psykisk syge og yngre alkoholikere, opholde sig på almindelige plejehjemsafsnit. Hverken for beboeren selv, medbeboere eller personale fungerer den cocktail tilfredsstillende.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...