Brug for flere timer i naturfag

Eleverne skal have flere timer og flere lektier i de naturvidenskabelige fag i folkeskolen. Det er nogle af de konklusioner, som professor Niels Egelund, Danmarks Pædagogiske Universitet, er nået frem til, efter at han i flere år har kulegravet problemet med svigtende interesse for naturvidenskab og teknik blandt unge. Niels Egelund fremlagde i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival de sidste resultater af sit forskningsprojekt. Han håber, at forskningen og de deraf følgende anbefalinger kan give en højere faglighed blandt eleverne samt lærere, der er bedre klædt på til at håndtere naturfagene. De naturorienterede fag udgør 12 procent af skoleforløbet i folkeskolen, og det er for lidt, mener Niels Egelund, der gerne så fagene nå op på en andel på omkring 15 procent. - Et særligt problem er fag, der kun har en enkelt time i løbet af en uge. Disse 1-timesfag får for lidt vægt og bliver let sjoflet, siger Niels Egelund. Han peger både på natur og teknik i de to første år og biologi/geografi i de ældste klasser som fag, der har brug for en "oprustning". Natur og teknik bør øges til to timer, hvilket også er minimum, hvis man for eksempel skal nå at opstille et forsøg i forbindelse med undervisningen. Niels Egelund mener ikke, at faget tilføres tid i forbindelse med tværfagligt samarbejde, hvor for eksempel dansktimer udnyttes til også at undervise i natur og teknik. - Det er bestemt ikke vort indtryk, at natur og teknik får tilført mere på den måde, tværtimod. Det er altid det mest dominerende fag, der bliver favoriseret på bekostning af det mindst dominerende, siger Niels Egelund. Biologi og geografi skal styrkes ved at blive forlænget til og med 9. klasse, og så bør man gøre fagene til prøvefag, mener Niels Egelund. Derved bliver fagene taget mere alvorligt. Niels Egelund mener på baggrund af sine undersøgelser, at de naturvidenskabelige fag kan komme til at stå stærkere, hvis der stilles højere krav til eleverne. I et fag som fysik/kemi er der høje krav, men eleverne synes samtidig, at faget er spændende. - Nogen synes det lyder forfærdeligt med høje krav. Men alle mennesker kan lide, at der bliver stillet krav til dem. Kravene skal så tilpasses det niveau, som eleverne er på, forklarer Niels Egelund. Han mener, at flere lektier i disse fag, også i natur og teknik, både kan være spændende hjemmearbejde for eleverne og samtidig sætte gang i en dialog i hjemmet om de naturvidenskabelige områder. - Når eleven skal udføre et forsøg derhjemme, bliver farmand pludselig interesseret og så kommer der en dialog i gang, siger Niels Egelund. Et særligt problem i forbindelse med faget natur og teknik er, at der mangler lærere, som er uddannet til faget. De første med natur og teknik som liniefag er kommet ud fra seminarierne i år, og det kan tage en længere årrække, før skolerne generelt har lærerkræfter, der er særligt uddannet til opgaven. Forslag til styrke I stedet er det typisk lærere med speciale i et af naturfagene, der klarer natur og teknik. Det betyder enten, at læreren må følge lærebogen nøje i de andre fagområder, eller at lærerens eget speciale får størst vægt i undervisningen. - Man kunne overveje at samle team omkring undervisningen, så tre lærere med speciale i biologi, geografi og fysik tager sig af faget. Men det er mange steder svært på grund af skemalægningen, siger Niels Egelund. Forskningsprojektet, der er finansieret af V. Kann Rasmussens Fond, er mundet ud i en række forslag, der kan styrke naturvidenskaben hos de unge. For de bedste og mest interesserede unge foreslås det, at man udbygger ordningen med sommerskoler, mens der for lærerstuderende kan satses på science-miljøer ved centre for de videregående uddannelser (CVU). Lærerne kan styrkes ved hjælp af et internet-site med gratis eksempler og forslag til undervisningsforløb samt bedre muligheder for efteruddannelse. Endelig skal særlige "rollemodeller", hentet fra den naturvidenskabelige forskning, stå mere tydeligt i den offentlige bevidsthed og optage lidt af den hædersplads, der i dag tilfalder sportsstjerner og popmusikere. V. Kann Rasmussens Fond oplyste i øvrigt fredag, at man har udgivet en bog og cd-rom om ni forskeres resultater og fortsatte søgen efter nye svar. Materialet vil blive udleveret gratis til alle landets 9. klasser til februar næste år. /ritzau/