Skolevæsen

Brug for førstehjælp

Danskere er for dårlige til førstehjælp, og det kan skolerne ændre

Før­s­te­hjælp kan også læ­res til de mind­ste. Her hand­ler det bare om an­dre ska­der og om at hen­te hjælp. Ar­kiv­fo­to: Claus Søndberg

Før­s­te­hjælp kan også læ­res til de mind­ste. Her hand­ler det bare om an­dre ska­der og om at hen­te hjælp. Ar­kiv­fo­to: Claus Søndberg

DANMARK:Vi danskere er alt for dårlige til at yde førstehjælp. Langt færre danskere end nordmænd og svenskere træder til, hvis andre falder om med et hjertestop. Vi ved ganske enkelt ikke, hvad vi skal stille op. Derfor er der brug for flere, som kan yde førstehjælp. Men det er ikke nok at tage et enkelt kursus. Det skal holdes ved lige, og jo før man starter, des større er chancen for, at det hænger ved. Det er budskabet fra Trygfonden, der står bag det materiale, som skolerne gratis kan rekvirere til undervisning. Kommunikationschef i Trygfonden, Trine Heidemann, fortæller, at de målretter deres materiale til elever fra 7. klasse og opefter. Det indeholder dukker samt masker/ansigter og lunger til hver enkelt elev, så de blandt andet kan øve sig i kunstigt åndedræt. Men det er ikke kun de ældste elever, der har brug for at lære. - Vi vil gerne uddanne en ny generation af førstehjælpere, forklarer Trine Heidemann. Det er, ifølge hende, optimalt at lære livreddende førstehjælp til 7. klasses elever. - De er stadig i en alder, hvor de går hjem til deres forældre og fortæller, hvad de laver i skolen, og den viden skal også hjem til dem. For det er ofte voksne, der kommer ud for at skulle bruge det, siger Trine Heidemann. Materialet kan findes på www.redliviskolen.dk