Brug for højt uddannede

I disse uger afslutter 400 studerende deres ingeniøruddannelse på Aalborg universitet. Jeg vil gerne sige hjertelig tillykke med din ingeniøreksamen. Du har nu efter nogle år på Aalborg Universitet klar til at gå ud i erhvervslivet. Årene på universitetet har givet dig en god ballast. Du har gennem studietiden lært at transformere problemer til udfordringer, og du har fået en værktøjskasse til løse disse udfordringer. Du har også gennem det projektorienterede arbejde lært at samarbejde og at informere på en god måde, så du står godt rustet til mange år på arbejdsmarkedet.. Det aktuelle spørgsmål er selvfølgelig nu for dig, hvor du får arbejde. Det er slet ikke sikkert, at du havner inden for dit speciale. Og det gør heller ikke så meget, for det er færdighederne til at løse udfordringerne der er den vigtigste ballast. En stor ny kandidatundersøgelse viser, at omkring en tredjedel af jer har arbejde før studieafslutningen og yderligere en tredjedel efter tre måneder. Den viser også, at mange af jer bliver i det nordjyske. Der tales om arbejdsløshed inden for ingeniørfaget. Den synes endnu ikke helt at have slået gennem i det nordjyske. Trods afmatning inden for IT-sektoren er der fortsat meget få ledige i Nordjylland. Firmaer lukker, men andre står på spring til at overtage medarbejderne, og der opstår også nye virksomheder. Så selv om der er en vis nervøsitet indenfor branchen kan der fortsat spores en vis udvikling. Ganske vist er arbejdsmarkedet lidt vigende for tiden. Der er ikke helt slået igennem i Nordjylland. Her kan vi ikke registrere flere ledige over 30 år, men det tager lidt længere til for de nyuddannede at få arbejde. Jeg er sikker på, at langt de fleste af jer vil finde arbejde indenfor få måneder, men hav tålmodighed. Aalborg Universitet er Nordjyllands vigtigste arbejdsplads. Det sikrer det nordjyske erhvervsliv og myndigheder meget velkvalificerede medarbejdere. Det skal vi alle understøtte - og det kan gøres på mange måder. Du har gjort dit for at støtte universitetet, nemlig at tage en uddannelse. Du har været med til at gøre Aalborg Universitet til landets førende uddannelsessted for ingeniører. Det betyder, at I understøtter til en fortsat udvikling af det nordjyske erhvervsliv. Den nordjyske industri har også et ansvar for at sikre arbejde til de mange dygtige ingeniører, der kommer ud fra universitetet. Og undersøgelserne viser, at mange ønsker at blive her. Erhvervslivet kan også støtte universitetet ved at ansætte studerende og etablere projekter de studerende kan arbejde med. Så industrien kan ved et tæt samarbejde med universitetet gøre det til en spændende arbejdsplads for både studerende og medarbejdere. Aalborg Universitet har meget stor betydning for fremtidens Nordjylland. Regionen er under omstilling fra et industrisamfund til et højteknologisk samfund. For at det skal kunne lykkes er der behov for endnu flere højtuddannede, der vil være med til at forme fremtiden. Sammenligninger af ingeniøruddannelserne herhjemme placerer altid ingeniørerne fra Aalborg Universitet helt i top. De færdiguddannede er meget efterspurgte og de giver også selv uddannelsen gode karakterer. Aalborg Universitet er det største udannelsessted for ingeniører. For jer, der nu forlader universitetet som ingeniører skal der nye ind på studierne. I kan som gode ambassadører for universitetet medvirke til at dette sker. Der er 2500 nordjyder, der afslutter en gymnasial udannelse i disse uger, og mange vil da også vælge at fortsætte på Aalborg universitet. For det at læse på Aalborg Universitet er et spændende, men til tider også hårdt studium. Ikke blot universitetet stiller krav. Dine medstuderende stiller også store krav til dine studier i den projektorienterede undervisningsform. Men gennem denne form lærer de studerende også at samarbejde, løse problemer og at kommunikere. Alt sammen evner alle har brug for på arbejdsmarkedet. Ingeniører er meget andet end tekniske nørder. De har også meget med mennesker at gøre og har stor indflydelse på at vi udvikler et bæredygtigt og dynamisk samfund. Vi har fra Dansk Ingeniørforenings side støtter jer i jeres studier og vi står selvfølgelig til rådighed for at hjælpe jer på jeres videre færd ud på arbejdsmarkedet. Omkring 97 pct. af de ingeniørstuderende på universitetet er medlem af Ingeniørforeningen, og disse ingeniører kan også efter endt uddannelse benytte sig af vore tilbud. Så ingeniørforeningen vil fortsat tilbyde deltagelse i en lang række tekniske, sociale og kollegiale arrangementer. Vi danner en platform for den meget vigtige netværksdannelse for 3800 færdiguddannede ingeniører i Nordjylland og de 2700 juniormedlemmer på universitetet. I slutningen af juni festligholder vi de nye ingeniører med en stor dimittendfest på Hotel Hvide Hus for omkring 200 nyuddannede ingeniører. Her er du meget velkommen. Endnu engang - rigtig hjertelig tillykke med din ingeniøreksamen. Svend Tøfting er formand for IDA Nord, Ingeniørforeningens nordjyske region. E-mail: svt@nja.dk