Retspleje

Brug for konspirationsteori?

Har retsplejen nu brug for konspirationsteorier a la Da Vinci? Kan det være rigtigt, at retsplejen nu også skal befænges med selvskabte konspirationsteorier?

Jeg havde dog ikke troet, at jeg ville se så udtalt en konspirationsteori i en politirapport her i den danske retspleje. Men dette er tilfældet. Undertegnede og andre er i en politirapport af værste skuffe udnævnt til konspiratorer mod retsplejen i Løgstør. Ved en genoptagelse af en dom i retssystemet i Danmark er proceduren, at den skal foregå efter samme procedurer, altså en gentagelse af processen, som tidligere førte til en domfældelse. Når der anmodes om en genoptagelse af en dom, hvor der fremføres nye oplysninger om netop den afsagte dom, voteres der i processen med de måske samme fejl (at tro de samme anklagere en guddommelighed, at være ufejlbarlige, tangerer mere en tro end en retspleje). I en genoptagelsessag, hvor undertegnede er sagsbehandler ved Foreningen til Borgernes Retssikkerhed, der har støttet de anklagede, tilskrives en ”tænkt” konspiration i sagen sammen med flere, og hvor der er en række insinuationer om, at man bør spørge ditten og datten. I henhold til persondataloven må der i en offentligt beskrivende procedure ”notatpligten” kun forekomme notater, der er til brug for sagens behandling og ikke andet. Jeg har tidligere beskrevet, at persondataloven er gældende for al offentlig virksomhed. Det gælder også politietaten. I den forekommende rapport er der ikke foretaget nogen afhøringer af de konspirationsanklagede parter. Og at der omtales et offentligt led, som også bør spørges om hvad? Var det ikke politirapportens opgave at belyse og foretage de nødvendige afhøringer? I stedet får vi en gang makværk af usaglig karakter, hvor jeg er sikker på, at nogle afdøde kriminalassistenter, jeg kender, vil rotere i deres grav, hvis de fik forelagt sådan en gang møg. Nogle forekommende benævnelser fra rapporten: * Mistænkeliggørelse af en af partnernes underskrift (konspirationsteorien). * I kløerne på en journalist (pressens ansvar er netop at holde øje med sådan nogen som Løgstør Politi). * Flyttet til sin mor (bor på værelse andetsteds). * Borgergruppe fra Farsø (hvem er det?). * Fisker i oprørte vande (besynderligt udtryk i en politirapport). * Insinuerende henvisning til en anden offentlig part med nogle ”erkendelser” (hvorfor henvisning i stedet for afhøring?). Desværre er denne rapport et vigtigt dokument i sagsbehandlingen ved den særlige klageret, der dog må være faldet over deres egne fødder i iveren efter at beskytte systemets særtegnede retspleje.