Brug for langsigtet strategi

2006 var det varmeste år i Danmark i over 200 år. Tendensen til stigende temperaturer, den globale opvarmning, er tydelig.

Fænomenet er ikke bare dansk. Det er globalt. Mens vi i Danmark glæder os over de milde vintre, vil temperaturstigningerne i andre dele af verden få uoverskuelige konsekvenser, hvis ikke vi trækker i nødbremsen nu. For nylig konkluderede en gruppe forskere i en artikel i tidsskriftet Geophysical Research Letters, at isen ved Nordpolen vil forsvinde helt inden for 35 år, hvis ikke vi nedbringer udledningen af drivhusgasser. Som en af forskerne, Marika Holland, udtrykker det, så vil isen være ret stabil indtil 2025, hvorefter det siger ”bang”. Al Gore, Nicholas Stern og Marika Holland: Alle er enige om, at det er nu, vi skal handle, hvis vi skal undgå katastrofen. Finjusteringer er ikke nok. Derfor er det bedrøveligt at observere den danske regering i denne sag: Vores statsminister har opdaget de grønne vælgere, men desværre indeholder han mere varm luft end de fleste. Statsministerens åbningstale indeholdt f. eks ikke ordet ”klima”. Vi har en miljøminister, der er optaget af Danmarks internationale klimaforpligtelser og gerne vil gøre det godt. Finansministeren sidder tungt på pengekassen og har bestemt ikke har tænkt sig at åbne den for en konservativ miljøminister og danskernes miljø. Regeringens manglende mod til at tage problemet alvorligt betyder, at den danske klimaindsats i dag er at finde i EU’s sorte bog i kapitlet: ”Klima-kujoner”. Danmark har brug for langsigtet strategi, der tager forskernes advarsler mod fortsat udledning alvorligt. En sådan strategi er helt essentiel for klodens og dermed menneskenes trivsel i fremtiden. Socialdemokratiet har derfor en ambitiøs plan der skal bringe Danmark tilbage i verdenseliten, når det kommer til miljøansvarlighed og klimapolitik Vi skal hurtigt have udbygget forsyningen af vedvarende energi i Danmark. Inden 2025 skal 50 pct. af det danske energiforbrug, 80 pct. af det danske elforbrug og 25 pct. af motorbrændstoffet komme fra vedvarende energikilder. For at opnå dette, er det nødvendigt at udbygge den danske vindmøllekapacitet med 4000 MW. Samtidig skal transportsektoren blive mere miljøvenlig. Mindst fem pct. af transportsektorens forbrug af brændstof skal være biobrændstof fra 2007, et tal, der skal stige til 15 pct. i 2015. Vi skal derfor væk fra regeringens uansvarlige klimapolitik, men derimod arbejde for, at vi kan aflevere verdens klima til vores børn og børnebørn i en ordentlig tilstand.