Skovsgård

Brug for mere arbejdskraft i Multihus

Stigende aktiviteter, der samtidig medfører mere arbejde, har gjort det nødvendigt for Skovsgård Multihus at ansætte yderligere en medarbejder.

Fra 1. januar har bestyrelsen ansat Flemming Jespersen som fuldtids medhjælp. Flemming Jespersen skal passe Multihuset sammen med Ulrik Nielsen, der afløste Jan Thorsen 1. januar 2008 som inspektør. Ulrik Nielsen har i det forløbne år haft rengøringshjælp, men det er nu nødvendigt at udvide hjælpen til en fuldtidsstilling. Med opførelsen af Multihuset i tilknytning til hallen er arealet fordoblet. I Multihuset har bl.a. motionsklubben lokaler, og den har i årets løb udvidet aktiviteterne til også at omfatte en motionsklub for børn, en succes, der har gjort det nødvendigt at udvide børnemotionsklubbens arealer til også at omfatte ledige timer i idrætshallen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion lørdag.