EMNER

Brug for mere plads på Hotel Skagen Strand

Overvejer at udvide med op til 58 nye lejligheder

HULSIG:Hotel Skagen Strand overvejer i denne tid at udvide med nye fællesfaciliteter og bygge op til 58 nye lejligheder. - I første omgang handler det om at sikre den nødvendige arealanvendelse og de ønskede udvidelsesmuligheder, da vi så småt begynder at nå loftet med hensyn til plads, men vi skal inden for de næste par år have udvidet fællesfaciliteterne, vores badeland er blevet for lille, og når vi nu alligevel skal til at udvide, tager vi også andre ting op til overvejelse, så det hele sker på en professionel og rentabel måde. Planerne om flere lejligheder bliver måske først realiseret om tre eller fire år, siger direktør for Hotel Skagen Strand, Per Skramsø. En skitse viser, hvordan de nye lejligheder og et såkaldt livsstilscenter kan placeres nord for det nuværende feriecenter, og hotellet ønsker, at Nordjyllands Amt skal tage højde for disse planer i det nye regionplantillæg med henblik på senere udarbejdelse af en egentlig lokalplan. Bag overvejelserne om en større udvidelse ligger også nogle tanker om i fremtiden at satse mere på helårsturisme og dermed give en bedre rentabilitet i centret. En af vejene til mere helårsturisme kan være etablering af et kur- og helsecenter og en forbedring af konferencefaciliteterne, samtidig med at hotellet fortsat satser på børnefamilier om sommeren. Der er for eksempel planer om at udbygge fællesfaciliteterne med forskellige former for bade med tilknyttet fysioterapi, diætist, kosmetolog og så videre. - Det vil jo også passe fint ind i Skagen Kommunes nye planer om at blive den førende kommune i Danmark i fremtiden, hvad angår tilbud på kurophold og lignende, siger Per Skramsø. Hotel Skagen Strand er med sine 780 sengepladser det største hotel i Skagen Kommune. Hotellet har alt i alt 20 - 25 ansatte og direktøren gætter på, at der bliver brug for yderligere 10 - 15 personer, når de nye planer er gennemført.