Brug for ny transportlov

Samfundet har brug for taxier som et uundværligt supplement til den individuelle og kollektive transport. Vi har også hårdt brug for en velfungerende og effektiv bustransport. Både taxier og busser spiller således en afgørende rolle i persontransporten, herunder i forhold til den offentlige servicetrafik af patienter, skoleelever, ældre borgere m.fl.

Venstre ser et behov for, at vi får forenklet hele lovgivningen omkring persontransporten, så taxiloven og busloven smeltes sammen til en ny persontransportlov. Målet er, at skabe gode, overskuelige og rimelige rammevilkår for de private operatører i såvel taxibranchen som busbranchen. Der skal sikres en fair og velfungerende konkurrence og en hensigtsmæssig fordeling af de opgaver, der udbydes af kommuner, regioner og trafikselskaber. Desuden er det et ubetinget krav, at der skal sikres grundlag for et effektiv taxidækning - også i de tyndt befolkede egne af landet. Landtaxierne kan ikke alene leve af kørsel fredag og lørdag nat. Der skal også tages bestik af de helt nye teknologiske muligheder for en mere effektiv og billigere koordination af den offentlige servicetrafik. På denne baggrund har Venstre foreslået, at der i starten af det nye år nedsættes et hurtigtarbejdende persontransportudvalg, der inden udgangen af 2012 skal komme med et konkret forslag til en persontransportlov, der kan sikre rammerne for en mere effektiv persontransport og rimelige rammevilkår for hele branchen. Udvalget bør bestå af repræsentanter fra alle relevante grupper, herunder taxibranchen, busbranchen, DI, Dansk Erhverv, 3F, handicaporganisationerne, KL, Danske Regioner og trafikselskaberne. Herefter kan vi i løbet af foråret 2013 gennemføre selve lovgivningsprocessen, der skal lede frem mod en mere effektiv og helhedsorienteret persontransport - og et Danmark uden "taxifrie zoner" uden for de større byer.