Brug for øjne og ører

Vi har mere end nogensinde brug for øjne og ører, der i regi af totalforsvaret kan bidrage til landets sikkerhed i en usikker tid. Vi har også brug for enheder, der har en uddannelse, så de på anmodning kan støtte politiets indsats i tilfælde af katastrofer og terrorangreb. De mange frivillige og velmotiverede folk i Hjemmeværnet kan få en væsentlig rolle i fremtidens totalforsvar. Skatteyderne får stor effekt af pengene - også i forhold til en række andre fredstidsopgaver, som Hjemmeværnet løserpå fornem vis. Men der er uden tvivl brug for at omorganisere Hjemmeværnet, så det får bedre sammenhæng med det øvrige nationale forsvar på en række vigtige områder såsom uddannelse af førere, materielindkøb, øvelser ogberedskab. Der er også brug for at tænke mere på tværs af militære og civile elementer i totalforsvaret. Alt sammen for at styrke den samlede sikkerhed og tryghed for befolkningen. Jeg håber, at der kan skabes bred politisk opbakning omkring fremtidens forsvar. Et forsvar, hvor Hjemmeværnet udgør terrorberedskabets øjne og ører i hver eneste hjørne af vort land. Kristian Pihl Lorentzen folketingskandidat (V), Ans Søpark 7, Ans kpl@kjellerup.dk, www.lorentzen.dk