Brug for ros ikke ris

SKOLE:Formandens tålmodighed ! Den politiske chef for skolevæsenet i Hadsund Kommune udtaler, at hans tålmodighed er ved at være opbrugt. En varm julehilsen til personalet i kommunens skoler. I løbet af de sidste 3 år har skolerne været udsat for meget store forandringer, som alle er gennemført, uden at medarbejderne har haft medindflydelse. Forandringerne har alle været gennemført som et politisk diktat og har blandt andet betydet, at den gennemsnitlige klassekvotient nu er blandt de 10 højeste i landets 270 kommuner. Samtidig er specialundervisning afløst af et holddannelsesprojekt udtænkt af Kommunernes Landsforening. Det betyder, at lærerne er nødt til at slå klasser sammen, når der er elever, der har brug for at blive undervist på små hold. Dette indebærer, at lærerne har undervisningsansvaret for meget store grupper. Paradoksalt er disse forandringer gennemført samtidigt med, at kravene om højere faglighed dagligt bliver "luftet" i medierne. Lærerne i Hadsund kommune gør deres bedste og har fortjent ros og ikke ris fra deres politiske leder. Hvis formanden vil lære lidt om tålmodighed, skulle han prøve at undervise en uge i det skolevæsen han er chef for, for eksempel kunne han prøve med en 7. klasse med 28 elever.