Erhvervspolitik

Brug for stolthed og mod

Stolthed og mod. Det er to kvaliteter, som det nordjyske erhvervsliv mere end nogensinde har brug for. Ikke mindst i en verden, hvor konkurrenterne rykker stadig tættere på og hvor man dagligt må erkende, at der er andre – ofte ganske andre steder i verden – der også er meget, meget gode til det, som vi håber og tror, at vi er bedst til.

Med stolthed mener jeg her følelsen af med glæde at stå ved de ting, som vi allerede har udrettet – alt det, som vi allerede ved, at vi kan. Og mod er i denne sammenhæng det, der skal til for at tro på, at det nytter at tænke lidt større end hidtil og at det nok skal lykkes for os, når vi giver os i lag med det nye, det uprøvede, det måske endda aldeles ukendte. Stolthed. Det synes jeg godt, vi kan tillade os at føle når talen falder på den udvikling, som samfundet har gennemgået de seneste fire-fem årtier. I 1960 var under 25 pct. af landets produktion forårsaget af eksport og i dag er vi oppe omkring halvdelen. Det er noget af en præstation. Og et bevis på, at den meget omtalte globalisering således ikke er noget, der er slået igennem fra den ene dag til den anden, men er en udvikling, som der er blevet arbejdet på længe og som er blevet mere og mere intens over årene. Det er oftest en modig indstilling, der har drevet denne udvikling – og det mod finder vi i dag om noget sted hos de unge i forhold til den verden, der omgiver dem og os. De ser den ikke som en trussel – dårligt nok som en udfordring, som de skal tænke længe over at give sig i kast med. En undersøgelse offentliggjort i Ugebrevet Mandag Morgen i september 2006 viser således, at op mod 40 pct. af dagens studerende ønsker international joberfaring. Ingen tvivl om, at de både orienterer sig og vil arbejde globalt – med alle de krav, som det nu en gang stiller til erhvervslivet. Ugebrevet nævner i samme forbindelse netop disse krav. Naturligt nok er internationale muligheder og internationalt miljø vigtige parametre, men også uformel arbejdskultur, fornuftig balance mellem arbejds- og privatlivet, personlig udvikling, fleksibilitet, indflydelse på ledelsesbeslutninger og social ansvarlighed i virksomheden vejer tungt. Der er næppe mange af disse krav, som tidligere generationer havde mod til at formulere over for erhvervslivet, men på den anden side: Dagens unge kender deres kvaliteter og ved, at der er og i stigende grad vil blive rift om de bedste hoveder. Heldigvis er der også i mange virksomheder mod til at stille solide krav til fremtidens medarbejdere. Uanset hvor meget kamp der så end bliver om dem. I erhvervslivet lægges der – atter ifølge Ugebrevet Mandag Morgen – blandt andet vægt på stærk personlighed og vilje til at lykkes, ægthed og integritet, evnen til at gå forrest og til at samarbejde, kommunikationstalent og forandringsvilje. Forandringsvilje – det er jo netop kernen i det at turde. Og den kvalitet vil der også blive brug for i det nye år. Hvis vi skal kunne få enderne til at nå sammen må vi blandt andet havde tilstrækkeligt mod til at bygge endnu stærkere bro mellem erhvervslivet og de studerende på eksempelvis Aalborg Universitet, der af mange misundes for netop evnen til at skabe sammenhæng mellem uddannelsesmiljøerne og de virksomheder, der skal aftage de studerende og deres viden. Vi må også evne at være åbne over for de talenter, der kommer til os udefra, blandt andet fra de østeuropæiske lande. De kan på en lang række områder være med til at gøre os endnu stærkere og endnu bedre rustede til den internationale konkurrence. I den forbindelse er det i øvrigt værd at huske, at den største udfordring i forbindelse med globaliseringen ikke er at kunne hamle op med for eksempel Kina eller Indien, men som et minimum at kunne følge med de lande, som vi sammenligner os med. Og vi må evne at samarbejde – også til sider, som vi ikke nødvendigvis har nogen tradition for. I relation til erhvervssamarbejde på det nære plan er det særdeles glædeligt, at der i denne tid rækkes hænder over gamle grænser. I kraft af kommunalreformen er Aalborgs erhvervsliv blevet en god del større og i Aalborg Industri- & Handelskammer har vi derfor indbudt erhvervsorganisationer i Hals, Nibe og Sejlflod til drøftelse af styrket samarbejde. Så meget desto mere glæder vi os over, at der er lyst og vilje til at gå nye veje – med både stolthed og mod. [ Erik B. Hansen er formand for Aalborg Industri- & Handelskammer, Rendsburggade 6, Aalborg.