Brug for to flådestationer

Der er ikke plads til at samle hele den danske militære flåde i Frederikshavn, lyder vurderingen fra ledelsen på flådestationen.

Forsvaret ser i øjeblikket nøje på behovet for at rationalisere sine enheder - i den forbindelse er der blevet gisnet om, hvorvidt man kan spare penge, ved at nedjustere flådestationen i Korsør. Det kunne betyde, at flere skibe skulle have hjemsted i Frederikshavn - et scenarie der ikke umiddelbart vækker genklang. - Vi er ikke blevet orienteret af Forsvarskommandoen om en undersøgelse endnu, men Søværnet har behov for begge stationer for at kunne understøtte flåden rent logistisk, fastslår kommandør Carl Boyum Johansen, garnisonskommandant og chef for Søværnets Operative Logistiske Støttecenter, OPLOG, i Frederikshavn. - Opgaven er i øjeblikket delt mellem de to flådestationer og afstemt til det formål. Selvfølgelig kan vi godt klemme skibe ind på kort sigt, men på længere sigt går den ikke, vurderer kommandøren. Han tilføjer, at man ikke har megen ekstra plads i Frederikshavn, men hvis fremtiden for flåden skulle ændre sig, så kan der godt spekuleres i at øge kapaciteten. - Som jeg ser flådens fremtid, så bliver det ikke let at slå stationerne sammen, siger Carl Boyum Johansen. - Vi har ikke mange frie arealer, så det forudsætter en stor investering i udvidelse af kajanlæg, som måske kan give mening på lang sigt. - Men det er ikke vejen frem, hvis vi skal spare penge her og nu, konstaterer Carl Boyum Johansen.