EMNER

Brug krudtet på at se fremad

FREMTID:Der er masser af virksomheder, organisationer og foreninger, der har kunnet få øje på mulighederne ved at samarbejde i større geografiske enheder, så hvorfor er det så svært for Rita Moore og Mogens Jespersen at se udviklingsmulighederne i et større kommunalt samarbejde. Mogens har endog meget kontant erklæret, at ”han vil arbejde imod med næb og Kløer”. Det er da et standpunkt, der vil noget, og det bliver spændende at se, hvordan ”modstanden” skal føres ud i livet! Det vil blive vanskeligt for Mogens at være med ved bordet, når/hvis det besluttes fra centralt hold, at kommunerne skal være større eller styreformen ændres. Det kunne jo være at Amtsstrukturen blev ændret, så kommunerne fik flere/større opgaver. Siger vi så nej tak? Rita har fundet en masse argumenter frem, som alle har til formål at bevare tingene, som de er. Hvis Ritas argumentation skal udleves, så skal vi til at se på mulighederne for at få sognerådene tilbage, så ”det offentlige” kan komme helt tæt på borgerne. Helt konkret vil jeg klandre Ritas udsagn angående fornuften i at effektivisere/rationalisere arbejdsgangene i det kommunale system. Det kan aldrig blive en ”dum ide” at spare penge til unødig administration eller ineffektive driftsopgaver. Borgerne må kunne kræve ansvarlighed over for de midler, politikerne er valgt til at forvalte. Både som politiker og som offentlig ansat skal man huske, at man er valgt/ansat til at varetage de opgaver, der skal løses for at samfundet kan fungere. Kære Rita og Mogens brug krudtet på at kigge fremad og udad, der ligger måske en masse gode oplevelser både for os og kommende generationer forude.