Lokalpolitik

Brug krudtet på visioner - ikke mudderkastning

FUSIONSDEBAT:Er valgkampen igang eller hvad? Når et flertal vil have borgmester Rigmor Sandborg smidt ud af styregruppen med de Vesthimmerlandske kommuner, kan det kun være for at køre en anden i stilling til det kommende kommunevalg nov. 2005. For der er da ingen kommuner med deres sunde fornuft, der ikke har deres borgmester med i styregrupperne. Det er borgmesteren, der står med hovedansvaret for kommunen, det er borgmesteren, der dagligt skal have tingene prioriteret sammen med administration. Og eftersom det er iniativgruppen i Hvilsom, der havde inviteret en gæst til deres borgermøde, kan jeg ikke se hvorfor Rigmor skal hænges ud, blot fordi hun deltog i borgermødet, det har vi andre politikere også gjort i henholdsvis Hvam og Gedsted. Jeg kan heller ikke se, hvorfor Rigmor ikke må have en holdning/mening på lige fod med os andre politikere. Hvis en borgmester kun må have den mening et flertal i byrådet har, så får hun virkelig et problem, hvis det står 7 - 7 for hvad skal hun så mene. Jeg så gerne, at byrådet brugte krudtet på visioner og fremtid, istedet for at bruge tiden til mudderkastning. Der er da nok fornuftige ting, vi kan tage os af. Vi kunne starte med, at tage et kursus i samarbejde og kommunikation, for det er en mangelvare og til dem, der har skrevet i aviserne, at vores borgmester ikke kan "styre byrådet", så kan jeg kun sige, at det er og bliver en umulig opgave, når Venstre lige siden sidste valg næsten kun har modarbejdet borgmesteren for at skabe mest mulig splid. De første byrådsmøder kørte de på, om de kunne finde procedurefejl. Os i mindretalsgruppen, der har ønsket at lytte til de borgere, der har ønsket at løsrive sig, vi er blevet beskyldt for at være dårligere tabere, fordi den vejledende afstemning viste noget andet, end det vi argumenterede for. Den kan jeg hurtig sende videre til Venstre, for nu er der gået tre år siden valget og de er stadig ikke kommet sig over tabet, og det er efter min bedste overbevisning grundessensen til, at det bestemt ikke er de bedste vilkår, vi har at arbejde under i byrådet og får den kritik, der dermed følger. Derfor skal min opfordring være: Lad os da for pokker vise, at vi kan samarbejde og se fremad. Der kan vel ikke være ret mange flere lig i lasten fra sidste og forrige byrådsperiode, vi til stadighed skal trækkes med. Vi vil gerne have tilflyttere i kommunen, men dem skræmmer vi da langt væk, hvis der altid bruges krudt på det negative. Lige i tiden har Aalestrup en af jyllands flotteste julebelysninger, som er et besøg værd, der er mange kulturelle tilbud, som også er et gode for området. Lad os da glæde os over alt det gode, og hjælpe hinanden med i fællesskab at gøre det bedre, der ikke er godt nok, inden for de rammer og den udstrækning, det er muligt.