Hospitaler

Brug læge- sekretærer

I slutningen af januar var jeg til en høring om nyt sygehusbyggeri og de it-hjælpemidler, man kunne komme ind i disse nye sygehuse for på den måde at tage højde for den kommende store personalemange.

Det blev af sundhedsordfører Birgitte Josefsen (V) sagt, at man kunne skaffe mange varme hænder (sygeplejersker, SOSU’er etc.) ved, at lægerne selv skrev eller talte deres journalnotater direkte ind i journalen via computeren – Vejle sygehus blev beskrevet som eksempel. Men indkalder lægerne selv deres patienter? Nej, det gør lægesekretærerne. Laver lægerne selv statistikker og sørger for, at diagnoseregistreringerne er korrekte? Nej, det gør lægesekretærerne. Det er korrekt, at der er talegenkendelse i Vejle, men tro ikke, at der er blevet færre lægesekretærer. Lægesekretærerne på Vejle Sygehus er i dag ca. det samme antal som før talegenkendelse, men de laver nogle helt anderledes opgaver i dag, dvs. de understøtter faggrupperne på en helt anden måde end tidligere. Der er sket en opgaveflytning til lægesekretærgruppen, som læger og sygeplejersker tidligere brugte lang tid på, hvor lægesekretærerne rekonstruerede det lægerne havde indtalt, på et bånd, til journalen. Lad os endelig slå fast, at det vil vi lægesekretærer gerne være med til. Lad os udnytte alle de teknologiske ting vi overhovedet kan, så længe patienternes sikkerhed kommer i første række. Men lad os også slå fast, at jo flere data der kommer ind i computeren, jo flere data kan der igen trækkes ud til brug for bl.a. læger og sygeplejersker, og lad os også slå fast, at skal læger og sygeplejersker bruge deres tid bag computeren, så går det fra den tid, de kan behandle og pleje patienterne. Så lad læger og sygeplejersker tage sig af deres kærneopgaver, behandling og pleje, og overlad de administrative opgaver til lægesekretærerne, så kan vi i fællesskab skabe de bedste rammer et sundhedsvæsen i første klasse.