Lokalpolitik

Brug lommeregner

BUDGET:Byrådsmedlem i Aalborg Thomas Kastrup- Larsen (S) udstiller lørdag 6.12. sin uvidenhed om det budget, han som byrådsmedlem har været med til at forhandle på plads og også har stemt for. Aalborg Kommune bruger nemlig flere penge end under den socialdemokratiske regering, da Socialdemokratiets nuværende formand, Mogens Lykketoft, var finansminister. Det kan Aalborg Kommune og alle andre landets kommuner (med Farum som eneste undtagelse). Det kan Nordjyllands Amt og alle landets andre amter. VK-regeringen har sammen med Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen aftalt, at amterne og kommunerne kan bruge 2,7 milliarder kroner mere i 2004 end i 2003. Det betyder, at Aalborg og alle landets øvrige kommuner kan bruge flere penge til skoler og ældrepleje eller hvor de nu har et særligt behov. Akkurat som der også bliver plads til en voldsom forbedring af sundhedsvæsenet i disse år. Eneste begrænsning er, at amterne og kommunerne i gennemsnit ikke må sætte skatterne op. Det kan lade sig gøre, fordi regeringen holder igen på udgifterne i den statslige administration i ministerier og styrelser. Sådan har det været lige siden VK-regeringen tiltrådte. I 2002 steg antallet af offentligt ansatte med 10.000. Og antallet vil også stige i år og næste år. Derfor har det ingen mening som Thomas Kastrup-Larsen at påstå, at VK-regeringen holder amter og kommuner i et økonomisk jerngreb. Thomas Kastrup Larsen skulle få sig en lommeregner, hvis han ikke kan hitte ud af tallene i hovedet. 2,7 milliarder kroner mere til amter og kommuner i 2004 er altså ikke en besparelse. Det er ret enkelt for de fleste andre kommunalpolitikere i dette land. Men hvis Thomas Kastrup-Larsen ikke har en lommeregner, kan han sikkert få råd til at anskaffe sig en, nu hvor vi for første gang i 30 år får en reel sænkning af skatterne i Danmark efter mange år, hvor skatterne kun er steget og steget og steget. Dermed kunne Thomas Kastrup Larsen såmænd give et lille personligt bidrag til at privatforbruget voksede og arbejdsløsheden falder. Og det var måske ikke så slemt, selv om det selvfølgelig styrker Venstre og regeringen?