Brug magneter

Elbilernes batterier rækker højest til at køre 180 km, før de skal genoplades med en ladetid på seks timer.

Batterierne er alt for dyre, de holder kun til ca. 1500 opladninger og det medfører en tredobling af elbilens pris over livsperioden. Der skal tænkes nyt for, at elbilen kan blive udbredt, og herfor skal den minimum kunne køre 500 km på en opladning og helst længere. Dette kan gøres ved brug af det, jeg vil kalde vejmagneter "Road magnets" og kan forenklet beskrives fungerende som følgende: Vejmagneten er oval 2 x 0,5 m. I den ene bane på motorvejen monteres der i vejniveau, elektromagneter for ca. hver 10 meter. Elektromagneterne aktiveres, når forenden af en bil kører hen over dem. Under elbilen monteres en "pickup magnetspole" som modtager elektrisk induktion fra vejmagneten når den kører hen over den. Den elektriske induktion opsamles i batterierne som stærk ladestrøm, svarende til den strøm, som bilen forbruger ved kørslen. På denne måde vil en elbil kunne køre fra Hirtshals til Rødby uden at skulle oplades ved en stikkontakt undervejs. Det vil selvfølgelig koste vejvæsnet ca. kr. 2500 for hver 10 meter af motorvejen hvis man etablerer vejmagneterne, men taget i betragtning hvilken fordel det vil være at blive 99 pct. uafhængig af fossile brændstoffer, så vil det på sigt være en godt både for miljøet og statskassen. Hvis et sådan projekt kunne blive et fælles EU-projekt, så kunne man køre fra Hirtshals til Rom i elbil uden at komme i nærheden af en stikkontakt. En fungerende laboratorie-skalamodel, viser at det kan lade sig gøre at køre på ren vindmølle energi.