Brug mere på de ældre

2.5. skriver Mogens Thykjær bl.a., at "det ikke er nogen god idé f.eks. at yde flere penge til de ældre som i forvejen har mest". Enten er M.T. et ganske ungt menneske, der ikke ved, hvad ældre kan tilkomme, og som sådan kan undskyldes, eller også er han dum! De ældre, der har meget, er dem, der gennem livet, i forhold til lavtlønnede, har haft en stor indtægt, og som derfor har kunnet få penge til overs og af dem spare op i diverse pensionsordninger, og dem, der gennem offentlig ansættelse i dag kan få en rimelig pension, mens almindelige mennesker, der gennem hele deres liv har måttet knokle for at få en rimelig indtjening af deres surt indtjente penge har måttet betale enorme skatter, moms og diverse afgifter (bl.a. grønne afgifter, som såkaldte arbejderpartier har fået indført, og som rammer den "fattige" hårdest). Disse mennesker kan, når de bliver 67, tilkomme den enorme sum af 6639 kr. pr. måned før skat. Det er mindre end såkaldte "flygtninge" påstås at kunne leve af. Forskellen er bare, at de danske ældre gennem hele livet har betalt til det danske samfund, mens "flygtningene" aldrig har betalt en krone. Derfor er det ufatteligt, at disse "flygtninge" menes at kunne tilkomme mere end danskere! Uanset hvad der siges af "humanitære" mennesker i Danmark, er den invasion af fremmede, som gennem 35 år af uansvarlige politikere har fået tilladelse til at bosætte sig i vores land, årsagen til at Danmark er på fallittens rand og danskerne har aldrig af de uansvarlige politikere fået lov til at stemme, om de med "flygtninge" vil dele den velstand, som de selv ved myreflittigt arbejde har skabt, og som nu gør, at der snart ikke er råd til noget i vores forhen så skønne og velfungerende land. Tænk hvor meget der kunne tilkomme de ældre, syge, børnene og andre der er kommet i klemme i samfundet, hvis bare halvdelen af de milliarder, der bruges til "flygtninge", i stedet blev brugt til dem, der har fortjent dem og betalt dem, nemlig danskerne. Egon Strellner Mirabellevej 5, Aalborg, strell@stofanet.dk