EMNER

Brug Norden som afsæt

Vi bør satse på at fremme Norden i en international sammenhæng.

Jeg ved, at nordisk samarbejde ikke umiddelbart giver store overskrifter, men mange internationale sammenligninger viser, at vi sagtens kan tillade os at gøre mere for at "sælge" den nordiske samarbejdsmodel. World Economic Forum har alle de fem nordiske lande med på top 10 over konkurrencedygtighed. Den nye rapport "Norden som en global vinderregion" fra Nordisk Ministerråd og Mandag Morgen giver nogle svar på, hvorfor vi er del af en sådan fremgangsrig region. Vi har balance mellem fællesskabet og det enkelte menneske centralt. Den nordiske model er måske pt. det bedste svar på globaliseringen og de hurtige forandringer. Samarbejdet i Nordisk Råd var banebrydende, da det tog fart for 50 år siden. Mange af de nordiske regler, som vi lavede dengang som ét fælles nordisk arbejdsmarked og pasfrihed er senere kopieret i EU. Norden gik foran og viste vejen for andre. Siden murens fald er der sket grundlæggende ændringer i samarbejdet i Nordisk Råd. Der diskuteres udenrigs- og sikkerhedspolitiske temaer. Der samarbejdes tæt med især de baltiske lande og med Rusland. Samarbejdet med landene omkring Østersøen og i de arktiske områder er højt på dagsordenen. Det sker samtidig med, at vi fastholder det tætte "inden-nordiske" samarbejde inden for områder som kultur, retspolitik, forbruger, energi og miljø. Der er således sket en konstant udvikling af det nordiske samarbejde, men da det er kommet op i "voksenalderen" er der ikke så meget fokus på det. Selv om vi faktisk her har mange svar på udfordringer fra globaliseringen. Vi har set en række af de store og stærke europæiske industrilande næsten blive løbet over ende af hastigheden i forandringerne. Vi ser regeringer, lønmodtagere og landmænd i dele af Europa reagere i nødværge med protektionistiske forslag. Det er ikke vejen frem. Vore nordiske lande klarer bedre end de fleste andre de store omstillinger. Et stærkt velfærdssamfund kombineret med en betydelig fleksibilitet på arbejdsmarkedet gør os mere omstillingsparate end de fleste andre. En af velfærdssamfundets vigtigste grundpiller er muligheden for og retten til uddannelse, efteruddannelse og opkvalificering. Herigennem kan vi sikre en veluddannet og fleksibel arbejdsstyrke. En anden vigtig grundpille er ligestillingen mellem kønnene. Her kan vi stadig nå meget, men vore nordiske arbejdsmarkeder har en næsten ligelig erhvervsdeltagelse af mænd og kvinder. Og, vel og mærke en væsentlig højere erhvervsdeltagelse end de fleste andre lande, som vi sammenligner os med. Derfor håber jeg, at der både på regeringsbænkene og i Folketinget viser sig en stærkere vilje til at bruge det nordiske afsæt til at spille en central rolle i Europa, i verden, og til fortsat at få Norden udviklet. Det er en opgave, som jeg regner med at skulle medvirke til at løse som præsident for Nordisk Råd næste år, hvor Danmark har formandskabet.