Brug og misbrug af Lille Vildmose

Bo Gregersen kender alt til Lille Vildmose.
Dokkedal 15. januar 2007 05:00

LILLE VILDMOSE: Den ny sæson i Lille Vildmosecentret mellem Dokkedal og Kongerslev skydes i gang på onsdag med et foredrag om brug og misbrug af Lille Vildmose. Denne gang er manden i centrum en lokal personlighed, nemlig Lille Vildmosecentrets leder og kulturhistoriker Bo Gregersen. Han beretter i sit foredrag om Lille Vildmoses kulturhistorie, nærmere bestemt den menneskelige aktivitet i Lille Vildmose i de seneste 250 år, og ser nærmere på hvordan dét har været med til at forme naturen. Det landskab vi ser i dag, er nemlig et resultat af menneskets gøren og laden - selvom Lille Vildmose er unik, idet store områder har henligget uden menneskelig aktivitet i århundreder. Jagt, fiskeri, landbrug, skovbrug og industri har gennem tusinder af år været med til at forme området, og inden for de senere år er turismen også kommet. På onsdag vil Bo Gregersen også give sit bud det fremtidige samspil mellem natur og mennesker i mosen. Bo Gregersen er uddannet kulturhistoriker og har virket som museumsleder og inspektør ved Øm Kloster Museum samt ved det kulturhistoriske lokalmuseum i Ry og har fungeret som underviser på Syddansk Universitet, Odense og på Ry Højskole. Han har desuden været ansat ved Aarhus Universitet, Det Færøske Nationalmuseum, Viborg Stiftsmuseum og Odense Bys Museer. Endvidere er han nyvalgt formand for Hadsund-Als-Øster Hurup Turistsamarbejde.brula

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...