EMNER

Brug organiserede håndværkere

Byggeriets Ankenævn behandlede 924 sager sidste år

KØBENHAVN:Skal man have lavet en ny væg, lagt nyt tag på huset eller have nye vinduer sat i, kan det godt betale sig at vælge en håndværker, der er organiseret. For kommer man i den uheldig situation, at arbejdet ikke bliver lavet godt nok, er det nemlig meget nemmere at få sin klage behandlet - og få medhold - i Byggeriets Ankenævn. Sidste år afsluttede nævnet 924 sager, hvilket er 100 sager mindre end året før, og heraf var de 259 sager med uorganiserede håndværksvirksomheder. Forbrugerne fik medhold i 4 ud af 10 sager, når det drejede sig om virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, mens det tilsvarende tal for uorganiserede virksomheder lå på 1 ud af 10. Ser man på antallet af sager, som Byggeriets Ankenævn afviste sidste år, er billedet stik modsat. Nævnet afviste hver femte og henlagde hver tiende klage, der omfattede medlemmer af Dansk Byggeri. For uorganiserede virksomheder blev næsten halvdelen af klagerne afvist af nævnet, mens en trediedel blev henlagt. Men man skal ikke lade sig narre af tallene. Gro Andersen, der er chef for Byggeriets Ankenævn, forklarer, at den store forskel alene skyldes det faktum, at de virksomheder, der ikke er medlem af BYG, ikke er forpligtet til at deltage i en sag eller efterleve en kendelse. Oveni kommer, at forbrugerne har mulighed for at få afvist en sag, inden man egentligt har behandlet sagen i Byggeriets Ankenævn. Derved spares tid, så klagen hurtigere kan køres som en almindelig retsag. - Det viser, at de virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, mildt sagt ikke er synderligt interesserede i at deltage overhovedet i klagesagerne, siger Gro Andersen. En organiseret virksomhed er dækket af BYG Garantiordningen, der skal sikre forbrugerne tillid og tryghed, når de laver en kontrakt med en håndværker. Og garantiordningen dækker også, hvis en organiseret håndværker går konkurs, og man får medhold i en klage over fejl og mangler i det arbejde, som virksomheden har lavet. - Skal man have lavet håndværksarbejde, så kan det kun anbefales forbrugerne, at de vælger en, der er dækket af BYG Garantiordningen. Medlemsvirksomhederne deltager i sagerne, og så kan man bruge ankenævnsystemet til noget. Men det kan man ikke med de andre - det må man jo klart erkende, siger Gro Andersen og tilføjer: - Hvis man som forbruger entrerer med uorganiserede, så skal man alene forlade sig på virksomhedens nåde. Samlet faldt antallet af klager til Byggeriets Ankenævn sidste år til 795 mod 896 året før. Det er klager over ydervægge, tage og vinduer, der topper typen af sager, der klages over. 542 af klagerne var over virksomheder, der er organiseret i Dansk Byggeri, og 237 var over uorganiserede håndværkere - mens 16 af klagerne blev behandlet i Køkken Anke Foreningen. Antallet af sagerne mod de uorganiserede virksomheder udgjorde 3 ud af 10 klagesager, hvilket er højt i forhold til, at denne type håndværksvirksomhed kun dækker 20 procent af markedet. /ritzau/