Brug penge fra fond til danske job

Danske arbejdspladser forsvinder i tusindtal til udlandet, og bidragyderen er danske politikere. Investeringsfonden for Østlandene hører hjemme under Udenrigsministeriet.

De har givet hundreder af millioner af kroner til danske virksomheder for at de kan slå sig ned i Østeuropæiske lande. Virksomheder som vel at mærke i forvejen har kæmpe overskud. Bryggeriet Carlsberg har de seneste år haft syv milliarder kroner i overskud – de har fået 374 millioner kroner fra den danske stat til at få billig arbejdskraft i Østeuropa, og for at afskedige danske medarbejdere. Polske svinebrug oprettet af danske landmænd har også modtaget statsstøtte til at flytte dansk svinekød og arbejdspladser til Polen og for der at have åbne gylle-laguner som forurener enestående polsk naturlandskab. Der er tale om fire gylle-laguner på størrelse med fodboldbaner som ikke er overdækket, som de skal være ifølge EU's regler. Polen Invest hedder det danske firma, som landmænd har investeret i. Aktiekapitalen er vokset fra 5 millioner til 30 millioner over de seneste år og beløbene indskudt i foretagendet svinger fra 75.000 til 575.000 kroner. Flere af aktionærerne har forbindelser til regeringen, bl.a. tidligere skatteminister Hovmands bror og undervisningsminister Tørnæs mand. Listen over aktionærer har desuden modtaget over 43 millioner kroner i landbrugsstøtte fra EU, cirka 1,3 millioner kroner pr. mand. Selskabets datterselskaber Poldanor og slagteriet Prime Foods har ikke betalt skat de sidste tre år på trods af et overskud på 93 millioner kroner. Det er udregnet af en professionel revisor. Valgets vinder, De Radikale, vil ikke ændre på Investeringsfonden for Østlandene, men et flertal uden om regeringen hvor Enhedslisten er vil ikke tillade, at skattekroner støtter udflytning og forringelse af danske arbejdspladser. Jeg mener derimod, at det er tvingende nødvendigt at bruge pengene til at opkvalificere danske arbejdere og arbejdspladser for at beholde jobs i Danmark. Dernæst skal svinefarmene i Polen overholde de samme miljøregler som i Danmark og så skal firmaerne betale skat fremover plus det de skylder.